MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 1,242,000  2,769,660,000  22.25 (1.60 %)    1,245,000  2,776,350,000  3,000  6,690,000     
29/05/2023 1,700  36,065,000  21.45 (0.23 %)    3,300  70,455,000  1,600  34,390,000  47,721,458   
26/05/2023 19,300  412,055,000  21.35 (0.23 %)    20,000  427,000,000  700  14,945,000  47,723,158  8.83% 
25/05/2023 500  10,625,000  21.25 (0.71 %)    500  10,625,000  47,743,158  8.81% 
24/05/2023 3,200  68,115,000  21.1 (-0.94 %)    3,200  68,115,000  47,739,758   
23/05/2023 47,000  999,765,000  21.3 (0.00 %)    50,200  1,068,225,000  3,200  68,460,000  47,742,958   
22/05/2023 87,200  1,856,435,000  21.3 (1.43 %)    90,100  1,917,480,000  2,900  61,045,000  47,789,958  8.77% 
19/05/2023 -1,000  -20,950,000  21 (0.00 %)    1,000  20,950,000  47,880,058  8.69% 
18/05/2023 6,315,000  21 (-0.47 %)    6,315,000  47,878,098  8.70% 
17/05/2023 300  6,315,000  21.05 (-0.24 %)    300  6,315,000  47,878,098   
16/05/2023 100  2,100,000  21.1 (0.48 %)    100  2,100,000  47,878,398   
15/05/2023 -11,700  -247,895,000  21 (-2.33 %)    1,500  31,790,000  13,200  279,685,000  47,878,498   
12/05/2023 115,500  2,474,775,000  21.5 (0.47 %)    116,100  2,487,645,000  600  12,870,000  47,866,798  8.71% 
11/05/2023 100,700  2,148,615,000  21.35 (-0.23 %)    102,000  2,176,415,000  1,300  27,800,000  47,982,098  8.61% 
10/05/2023 54,100  1,136,765,000  21.35 (1.18 %)    54,900  1,153,725,000  800  16,960,000  48,084,798   
09/05/2023 88,000  1,847,990,000  21.05 (1.20 %)    88,000  1,847,990,000  48,138,898  8.48% 
08/05/2023 3,700  77,680,000  20.8 (-0.72 %)    3,800  79,770,000  100  2,090,000  48,224,798  8.40% 
05/05/2023 -1,900  -39,680,000  0 (0.00 %)    200  4,210,000  2,100  43,890,000  48,228,596  8.40% 
04/05/2023 200,800  4,202,045,000  0 (0.00 %)    200,800  4,202,045,000  48,346,696   
28/04/2023 70,900  1,453,970,000  0 (0.00 %)    71,100  1,458,100,000  200  4,130,000  48,429,196   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.