MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
31/05/2023 21.80  21.80  -0.20 (-0.91 %)    555,400  12,200,000,000  22.00  22.15  21.65 
30/05/2023 21.95  21.95  0.45 (2.09 %)    750,000  16,214,000,000  21.45  21.95  21.40 
29/05/2023 21.45  21.45  0.05 (0.23 %)    405,400  8,688,000,000  21.55  21.60  21.35 
26/05/2023 21.35  21.35  0.05 (0.23 %)    163,100  3,472,000,000  21.30  21.35  21.25 
25/05/2023 21.25  21.25  0.15 (0.71 %)    271,000  5,719,000,000  21.10  21.30  21.05 
24/05/2023 21.10  21.10  -0.20 (-0.94 %)    245,100  5,185,000,000  21.30  21.30  21.10 
23/05/2023 21.30  21.30  0.00 (0.00 %)    340,400  7,238,000,000  21.45  21.45  21.10 
22/05/2023 21.30  21.30  0.30 (1.43 %)    322,900  6,870,000,000  21.05  21.40  21.00 
19/05/2023 21.00  21.00  0.00 (0.00 %)    219,600  4,601,000,000  21.00  21.00  20.90 
18/05/2023 21.00  21.00  -0.10 (-0.47 %)    256,400  5,385,000,000  21.15  21.15  20.95 
17/05/2023 21.05  21.05  -0.05 (-0.24 %)    199,800  4,205,000,000  21.20  21.20  21.00 
16/05/2023 21.10  21.10  0.10 (0.48 %)    384,100  8,078,000,000  21.05  21.30  20.95 
15/05/2023 21.00  21.00  -0.50 (-2.33 %)    441,600  9,348,000,000  21.50  21.50  21.00 
12/05/2023 21.50  21.50  0.10 (0.47 %)    545,800  11,701,000,000  21.40  21.75  21.30 
11/05/2023 21.35  21.35  -0.05 (-0.23 %)    287,400  6,132,000,000  21.30  21.40  21.25 
10/05/2023 21.35  21.35  0.25 (1.18 %)    279,700  5,905,000,000  20.95  21.35  20.95 
09/05/2023 21.05  21.05  0.25 (1.20 %)    366,100  7,700,000,000  20.85  21.10  20.80 
08/05/2023 20.80  20.80  -0.15 (-0.72 %)    223,500  4,668,000,000  21.00  21.10  20.80 
05/05/2023 20.95  20.95  -0.10 (-0.48 %)    176,600  3,708,000,000  21.05  21.20  20.90 
04/05/2023 21.05  21.05  0.15 (0.72 %)    368,800  7,719,000,000  20.50  21.05  20.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.