MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DNA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DNA Huỳnh Công Thảo       49,705    25,000  26/10/2021  18/11/2021    25,000  01/11/2021  24,705  0.04  
DNA Lê Việt Anh Người được ủy quyền công bố thông tin      126,126    100,000  26/01/2021  24/02/2021    100,000  28/01/2021  26,126  0.05  
DNA Bùi Thị Nguyệt Vợ  Lê Thành Bửu  Thành viên HĐQT  29,400  17,000        17,000    17/10/2018  46,400  0.08  
DNA Bùi Thị Nguyệt Vợ  Lê Thành Bửu  Thành viên HĐQT  29,400    13,300  10/10/2018  08/11/2018          0.00  
DNA Trần Thị Thanh Tuyền Vợ  Lương Văn Bạ  Chủ tịch HĐQT  98,800  20,000    07/10/2018  05/11/2018  20,000    17/10/2018  118,800  0.21  
DNA Bùi Thị Nguyệt Vợ  Lê Thành Bửu  Thành viên HĐQT  26,300  5,000    10/07/2018  26/07/2018  3,100    26/07/2018  29,400  0.05  
DNA Bùi Thị Nguyệt Vợ  Lê Thành Bửu  Thành viên HĐQT  22,800  3,500    25/06/2018  24/07/2018          0.00  
DNA Huỳnh Thị Trúc Chi Vợ  Nguyễn Tuấn Huy  Thành viên HĐQT  3,500    3,500  25/06/2018  24/07/2018          0.00  
DNA Bùi Thị Nguyệt Vợ  Lê Thành Bửu  Thành viên HĐQT  22,800  47,000    18/04/2018  15/05/2018      17/05/2018  22,800  0.04  
DNA Trương Văn Nghiệm Kế toán trưởng      4,600  20,000    09/01/2018  07/02/2018  400    07/02/2018  5,000  0.01  
DNA Bùi Thị Nguyệt Vợ  Lê Thành Bửu  Thành viên HĐQT  14,300  10,000    08/01/2018  04/02/2018          0.00  
DNA Bùi Thị Nguyệt Vợ  Lê Thành Bửu  Thành viên HĐQT  12,400  1,900    26/11/2017  25/12/2017  1,900    06/12/2017  14,300  0.03  
DNA Trần Thị Thanh Tuyền Vợ  Lương Văn Bạ  Chủ tịch HĐQT  70,800  28,000    02/11/2017  28/11/2017  28,000    06/11/2017  98,800  0.18  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.