MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DBT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DBT Bùi Hồng Hạnh Vợ  Phạm Thứ Triệu  Chủ tịch HĐQT  1,500,000    17/05/2022  16/06/2022  1,208,263    07/06/2022  1,208,263  7.73  
DBT Lê Văn Minh Chủ tịch HĐQT      475,962    475,962  10/03/2022  08/04/2022    285,962  29/03/2022  190,000  1.22  
DBT Lê Văn Minh Chủ tịch HĐQT      1,525,962    1,525,962  17/01/2022  15/02/2022    1,050,000  15/02/2022  475,962  3.05  
DBT Lê Thị Trúc Linh Vợ  Lê Văn Minh  Chủ tịch HĐQT  2,011,151    2,011,151  12/10/2021  11/11/2021    2,011,151  01/11/2021    0.00  
DBT Nguyễn Khắc Hanh Kế toán trưởng      326,250  2,500,000    06/10/2021  05/11/2021  700,000    05/11/2021  1,026,250  6.57  
DBT Nguyễn Hoàng Sơn Thành viên HĐQT      641,812    641,812  01/09/2021  30/09/2021    641,812  28/09/2021    0.00  
DBT Lê Thế Chiến Bố vợ  Lê Văn Minh  Chủ tịch HĐQT  40,000    40,000  20/08/2021  20/09/2021    40,000  20/08/2021    0.00  
DBT Đậu Thị Thúy Mai Phó Chủ tịch HĐQT      1,006,520    300,000  21/06/2021  18/07/2021    300,000  05/07/2021  706,520  4.52  
DBT Đậu Thị Thúy Mai Phó Chủ tịch HĐQT      1,326,520    320,000  25/05/2021  07/06/2021    320,000  03/06/2021  1,006,520  6.44  
DBT Phạm Thứ Triệu Tổng Giám đốc      1,090,913  1,000,000    13/05/2021  13/06/2021  700,000    13/06/2021  1,790,913  11.46  
DBT Nguyễn Khắc Hanh Phó Tổng GĐ      26,250  500,000    13/05/2021  13/06/2021  300,000    13/06/2021  326,250  2.09  
DBT Đậu Thị Thúy Mai Phó Chủ tịch HĐQT      2,116,520    1,000,000  10/05/2021  07/06/2021    790,000  19/05/2021  1,326,520  8.49  
DBT Đậu Thị Thúy Mai Vợ  Vũ Quang Đông  Phó Chủ tịch HĐQT  2,116,520    300,000  29/01/2021  26/02/2021      26/02/2021  2,116,520  13.55  
DBT Lê Văn Minh Chủ tịch HĐQT      1,025,000  430,000    09/03/2020  03/04/2020  428,298    17/03/2020  1,453,298  9.30  
DBT Nguyễn Hoàng Sơn Thành viên HĐQT      391,250  220,000    03/10/2019  01/11/2019  220,000    03/10/2019  611,250  3.91  
DBT Đậu Thị Thúy Mai Vợ  Vũ Quang Đông  Phó Chủ tịch HĐQT  2,235,734    220,000  03/10/2019  01/11/2019    220,000  03/10/2019  2,015,734  12.90  
DBT Hoàng Xuân An Phó Tổng GĐ      21,354  10,000    26/07/2019  23/08/2019  10,000    12/08/2019  31,354  0.20  
DBT Đậu Thị Thúy Mai Vợ  Vũ Quang Đông  Phó Chủ tịch HĐQT  2,485,534    500,000  29/05/2019  27/06/2019    250,000  27/06/2019  2,235,534  14.31  
DBT Phạm Thứ Triệu Chủ tịch HĐQT      788,965  600,000    28/05/2019  26/06/2019  250,000    26/06/2019  1,038,965  6.65  
DBT Đậu Thị Thúy Mai Vợ  Vũ Quang Đông  Thành viên HĐQT  2,348,266  140,000    18/03/2019  12/04/2019  137,268    04/04/2019  2,485,534  15.91  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.