TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CMX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CMX Bùi Đức Cường Phó Tổng GĐ      6,222,000    2,222,000  26/01/2022  25/02/2022    2,222,000  21/02/2022  4,000,000  4.40  
CMX Trần Đức Bá Cao               10,000,000    26/11/2021  10,000,000  11.01  
CMX Công ty TNHH ES VINA       1,250,038          4,000,000    26/11/2021  5,250,038  5.78  
CMX Bùi Sĩ Tuấn Chủ tịch HĐQT      6,621,537  9,650,000    25/11/2021  20/12/2021  9,650,000    26/11/2021  16,271,537  17.92  
CMX Bùi Đức Cường Phó Tổng GĐ      2,222,000  4,000,000    25/11/2021  20/12/2021  4,000,000    26/11/2021  6,222,000  6.85  
CMX KB Securities       3,095,437            176,800  23/11/2021  2,918,637  3.21  
CMX KB Securities       3,743,137            196,200  18/11/2021  3,546,937  3.91  
CMX KB Securities       3,743,137            196,200  18/11/2021  3,546,937  3.91  
CMX KB Securities       5,115,637            865,900  16/11/2021  4,249,737  4.68  
CMX KB Securities       5,681,637            566,000  15/11/2021  5,115,637  5.63  
CMX KB Securities       8,785,137            883,600  09/11/2021  7,901,537  8.70  
CMX Bùi Đức Dũng Con  Bùi Sĩ Tuấn  Chủ tịch HĐQT  410,000  6,621,537    20/08/2021  30/08/2021  6,621,537    09/09/2021  7,441,537  8.19 Giao dịch quyền mua 
CMX Bùi Sĩ Tuấn Chủ tịch HĐQT      6,621,537    6,621,537  20/08/2021  30/09/2021          0.00 Chuyển nhượng quyền mua 
CMX Bùi Đức Dũng Con  Bùi Sĩ Tuấn  Chủ tịch HĐQT  410,000    410,000  17/08/2021  30/08/2021      17/08/2021  410,000  0.45 Chuyển nhượng quyền mua 
CMX Vũ Thị Bích Ngọc Vợ  Bùi Sĩ Tuấn  Chủ tịch HĐQT  3,300,000    3,300,000  17/08/2021  30/08/2021          0.00 Chuyển nhượng quyền mua 
CMX Bùi Đức Cường Phó Tổng GĐ      2,222,000    2,222,000  17/08/2021  30/08/2021    2,222,000  09/09/2021  2,222,000  2.45 Chuyển nhượng quyền mua 
CMX Công ty Cổ phần Vốn Thiên Niên Kỷ       2,797,115    2,797,115  08/06/2021  07/07/2021    2,797,115  05/07/2021    0.00  
CMX Bùi Sĩ Tuấn Chủ tịch HĐQT      3,824,422  2,797,115    08/06/2021  07/07/2021  2,797,115    05/07/2021  6,621,537  7.29  
CMX Bùi Sĩ Tuấn Chủ tịch HĐQT      10,276  3,814,146    08/04/2021  05/05/2021  3,814,146    13/04/2021  3,824,422  4.21  
CMX Nguyễn Hoàng Nghĩ Công bố thông tin      953,553    953,553  08/04/2021  03/05/2021    953,553  13/04/2021    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.