MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK XDH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/05/2023 16.6 (0.00 %)    400  67   500  500   -100
29/05/2023 16.6 (0.00 %)    900  113   500  500   400
26/05/2023 16.6 (0.00 %)    800  160   500  500   300
25/05/2023 16.6 (0.00 %)    800  160   100  100   700
24/05/2023 16.6 (0.00 %)    700  233   600  300   100
23/05/2023 16.6 (-7.78 %)    900  225   700  350   200
22/05/2023 18 (0.00 %)    900  225   800  267   100
19/05/2023 18 (0.00 %)    900  225   700  233   200
18/05/2023 18 (0.56 %)    1,800  300   1,100  367   700
17/05/2023 17.9 (10.49 %)    1,100  367   1,100  367   0
16/05/2023 16.2 (0.00 %)    500  500   1,100  367   -600
15/05/2023 16.2 (0.00 %)    1,800  360   1,100  367   700
12/05/2023 16.2 (-8.47 %)    1,600  400   700  233   900
11/05/2023 17.7 (0.00 %)    2,100  420   1,100  367   1,000
10/05/2023 17.8 (0.00 %)    3,200  400   1,700  340   1,500
09/05/2023 17.8 (0.00 %)    3,100  620   1,200  300   1,900
08/05/2023 17.8 (0.00 %)    900  180   1,200  400   -300
05/05/2023 17.8 (12.66 %)    1,900  211   1,700  567   200
04/05/2023 15.8 (0.00 %)    1,900  238   900  300   1,000
28/04/2023 15.8 (14.49 %)    12  4,300  358   100  100   4,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.