MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VIB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VIB Hoàng Linh Giám đốc Dịch vụ Tài chính      52,428  100,000    02/07/2019  30/07/2019  57,600    30/07/2019  110,028  0.00  
VIB Hoàng Linh Giám đốc Dịch vụ Tài chính      16,788  100,000    09/05/2019  06/06/2019  35,640    05/06/2019  52,428  0.00  
VIB Hoàng Linh Quyền Giám đốc Dịch vụ Tài chính      4,456  7,440    14/08/2018  12/09/2018          0.00  
VIB Hoàng Linh Quyền Giám đốc Dịch vụ Tài chính      4,456  7,440    14/08/2018  12/09/2018  7,440    30/08/2018  11,896  0.00  
VIB Hoàng Linh Quyền Giám đốc Dịch vụ Tài chính      456  150,000    02/07/2017  27/07/2017  4,000    24/07/2017  4,456  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.