MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VHL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VHL Công ty cổ phần Chứng khoán VIX       4,050,249            4,050,249  27/12/2021    0.00  
VHL Công ty cổ phần Chứng khoán VIX               1,200,000    15/06/2021  4,050,249  16.20  
VHL Công ty cổ phần Chứng khoán VIX               2,850,249    25/02/2021  2,850,249  11.40  
VHL Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       3,000,000            3,000,000  25/02/2021    0.00  
VHL Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI               3,000,000    22/02/2021  3,000,000  12.00  
VHL Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       257,812    257,812  02/04/2020  28/04/2020    257,812  08/04/2020    0.00  
VHL SSIAM SIF VIETNAM ACTIVE VALUE PORTFOLIO       3,854,737    3,854,737  26/03/2020  23/04/2020    3,854,737  02/04/2020    0.00  
VHL Phạm Minh Tuấn Công bố thông tin      150,976  35,807    26/02/2020  12/03/2020  35,807    27/02/2020  186,783  0.75  
VHL Trần Duy Hưng Phó Tổng GĐ      72  5,000    25/03/2018  09/04/2018  3,000    26/03/2018  3,072  0.01  
VHL Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio       3,841,037  300,000    27/12/2017  25/01/2018  13,700    25/01/2018  3,854,737  15.42  
VHL Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio       3,788,037  400,000    20/11/2017  19/12/2017  53,000    19/12/2017  3,841,037  15.36  
VHL Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio       1,660,600  850,000    15/01/2017  13/02/2017  763,744    13/02/2017  2,424,344  9.70  
VHL Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI   Nguyễn Thanh Tùng  Thành viên HĐQT  922,644    757,644  05/01/2017  02/02/2017    757,644  05/01/2017  165,000  0.66  
VHL Lưu Văn Lấu Trưởng BKS      16,805  20,000    20/12/2016  18/01/2017  11,500    18/01/2017  28,305  0.11  
VHL Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI   Nguyễn Đức Minh  Thành viên BKS  757,644  165,000    01/11/2016  30/11/2016  165,000    07/11/2016  922,644  3.69  
VHL Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio       1,060,200  1,000,000    20/07/2016  18/08/2016  600,400    18/08/2016  1,660,600  6.64  
VHL Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI   Nguyễn Thanh Tùng  Thành viên HĐQT  1,507,644    750,000  28/06/2016  27/07/2016    750,000  14/07/2016  757,644  3.03  
VHL Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio       850,000  500,000    07/06/2016  06/07/2016  210,200    06/07/2016  1,060,200  4.24  
VHL Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio       1,000,000    09/03/2016  07/04/2016  850,000    07/04/2016  850,000  3.40  
VHL Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI   Nguyễn Thanh Tùng  Thành viên HĐQT  2,207,644    700,000  02/03/2016  31/03/2016    700,000  06/03/2016  1,507,644  6.03  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.