MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VHG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 2.3 (0.00 %)    72,968,183   
30/03/2023 2.4 (4.35 %)    72,968,183  0.35% 
29/03/2023 2.4 (0.00 %)    72,968,183  0.35% 
28/03/2023 2.4 (4.35 %)    72,968,183   
27/03/2023 2.4 (0.00 %)    72,968,183  0.35% 
24/03/2023 100  240,000  2.4 (0.00 %)    100  240,000  72,968,183  0.35% 
23/03/2023 2.5 (4.17 %)    72,968,283  0.35% 
22/03/2023 2.5 (4.17 %)    72,968,283  0.35% 
21/03/2023 200  500,000  2.4 (0.00 %)    200  500,000  72,968,283  0.35% 
20/03/2023 49,800  119,520,000  2.4 (4.35 %)    49,800  119,520,000  72,968,483  0.35% 
17/03/2023 2.3 (4.55 %)    73,018,283  0.32% 
16/03/2023 2.2 (-4.35 %)    73,018,283  0.32% 
15/03/2023 2.3 (4.55 %)    73,018,283  0.32% 
14/03/2023 100  220,000  2.2 (0.00 %)    100  220,000  73,018,283  0.32% 
13/03/2023 1,200  2,640,000  2.3 (4.55 %)    1,200  2,640,000  73,018,383   
10/03/2023 2.3 (0.00 %)    73,019,583  0.32% 
09/03/2023 2.3 (4.55 %)    73,019,583  0.32% 
08/03/2023 2.2 (-4.35 %)    73,019,583  0.32% 
07/03/2023 2.3 (0.00 %)    73,019,583  0.32% 
06/03/2023 2.3 (4.55 %)    73,001,383  0.33% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.