TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TVC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TVB Phạm Thanh Tùng Phó Chủ tịch HĐQT      3,007,387    200,000  03/10/2022  01/11/2022          0.00  
TVB Phạm Thanh Tùng Phó Chủ tịch HĐQT      2,875,387  1,000,000    15/08/2022  19/08/2022  132,000    18/08/2022  3,007,387  2.68  
TVB Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      1,079,787    804,400  18/11/2021  17/12/2021    804,400  23/11/2021  275,387  0.25  
TVB Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      715,858  1,000,000    11/05/2021  09/06/2021  6,000    09/06/2021  721,858  0.64  
TVB Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      715,858  1,000,000    11/05/2021  09/06/2021  6,000    09/06/2021  721,858  0.64  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      7,232,234  1,000,000    29/09/2022  28/10/2022          0.00  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      6,887,234  1,000,000    25/08/2022  23/09/2022  345,000    23/09/2022  7,232,234  6.10  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      6,365,234  2,000,000    21/07/2022  19/08/2022  522,000    19/08/2022  6,887,234  5.81  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      4,696,434  10,000,000    27/04/2022  12/05/2022  1,668,800    12/05/2022  6,365,234  5.37  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      2,381,515    685,081  07/12/2021  05/01/2022    685,081  17/12/2021  1,696,434  1.43  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      2,881,515    500,000  22/11/2021  21/12/2021    500,000  29/11/2021  2,381,515  2.01  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      1,356,250    1,356,200  29/01/2018  23/02/2018    1,356,200  23/02/2018  50  0.00  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      900,000  350,000    27/06/2017  26/07/2017  350,000    12/07/2017  1,250,000  1.05  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      800,000    800,000  16/09/2016  22/09/2016    800,000  22/09/2016  800,000  0.67 đã bán: 800.000 quyền 
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      1,050,000    250,000  01/03/2016  30/03/2016    250,000  23/03/2016  800,000  0.67  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      2,050,000    1,000,000  30/12/2015  05/01/2016    1,000,000  05/01/2016  1,050,000  0.89  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      2,050,000    2,050,000  22/12/2015  25/12/2015    2,050,000  25/12/2015    0.00 đã bán 2.050.000 quyền 
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      2,000,000    2,000,000  26/06/2015  26/06/2015    2,000,000  26/07/2015  2,000,000  1.69 giao dịch quyền mua 
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      2,045,700    45,700  19/05/2015  17/06/2015    45,700  22/05/2015  2,000,000  1.69  
TVC Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT      2,000,000  500,000    07/01/2015  05/02/2015  45,700    06/02/2015  2,045,700  1.72  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.