MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TSB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TSB Bùi Thị Hà Thu Con dâu  Đào Hữu Huyền  Chủ tịch HĐQT  3,096,257    3,096,257  21/03/2023  19/04/2023    3,096,257  21/03/2023    0.00  
TSB Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang       3,440,252    21/03/2023  19/04/2023  3,440,252    21/03/2023  3,440,252  51.00  
TSB Nguyễn Thị Thu Hà       343,995            343,995  21/03/2023    0.00  
TSB Đỗ Thị Kim Liên Vợ  Trần Huy Thắng  Phó Tổng GĐ  13,126    13,126  13/01/2023  10/02/2023    1,000  10/02/2023  12,126  0.18  
TSB Trần Huy Thắng Phó Tổng GĐ      19,176    19,176  13/01/2023  10/02/2023    19,000  10/02/2023  176  0.00  
TSB Vũ Thị Quỳnh Nga Em dâu  Nguyễn Thị Thanh Hà  Kế toán trưởng  59,806    50,000  04/01/2023  27/01/2023    26,806  27/01/2023  33,000  0.49  
TSB Bùi Thị Hà Thu               3,096,257    04/01/2023  3,096,257  45.90  
TSB Nguyễn Thị Thu Hà               343,995    04/01/2023  343,995  5.10  
TSB Tập đoàn Hóa chất Việt Nam       3,440,252    3,440,252  03/01/2023  03/01/2023    3,440,252  05/01/2023    0.00  
TSB Ngô Quang Huy Thành viên HĐQT      164,600    164,600  27/12/2022  19/01/2023    164,600  27/12/2022    0.00  
TSB Tập đoàn Hóa chất Việt Nam       3,440,252    3,440,252  13/04/2020  13/04/2020      13/04/2020  3,440,252  51.00  
TSB Tập đoàn Hóa chất Việt Nam       3,440,452    3,440,452  16/12/2019  16/12/2019    200  16/12/2019  3,440,252  51.00  
TSB Phạm Văn Thọ Chủ tịch HĐQT      5,000    5,000  05/07/2018  02/08/2018    5,000  05/07/2018    0.00  
TSB Phạm Văn Thọ Chủ tịch HĐQT      16,000    11,000  19/07/2017  17/08/2017    11,000  21/07/2017  5,000  0.07  
TSB Nguyễn Văn Mạnh Thành viên BKS      1,208  5,000    05/07/2017  31/07/2017  5,000    10/07/2017  6,208  0.09  
TSB Tô Văn Thành Thành viên HĐQT      75,646  10,000    22/05/2017  20/06/2017  10,000    26/05/2017  85,646  1.27  
TSB Đoàn Văn Quang Công bố thông tin      17,206  5,000    21/03/2017  19/04/2017  5,000    21/03/2017  22,206  0.33  
TSB Đoàn Văn Quang Công bố thông tin      7,206  10,000    09/03/2017  07/04/2017  10,000    14/03/2017  17,206  0.26  
TSB Tô Văn Thành Thành viên HĐQT      65,646  10,000    09/03/2017  07/04/2017  10,000    16/03/2017  75,646  1.12  
TSB Đoàn Văn Quang Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tài chính kế toán      2,206  5,000    05/08/2016  01/09/2016  5,000    19/08/2016  7,206  0.11  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.