MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SSS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
12/07/2012 4 (5.26 %)    23,200  4,640   100  100   23,100
11/07/2012 3.8 (-5.00 %)    22,600  5,650   2,500  1,250   20,100
10/07/2012 4 (-6.98 %)    2,400  480   6,500  1,083   -4,100
09/07/2012 4.3 (-6.52 %)    1,700  340   4,800  960   -3,100
06/07/2012 4.6 (-6.12 %)    500  500   83,700  9,300   -83,200
05/07/2012 4.9 (4.26 %)    100  100   8,200  1,367   -8,100
04/07/2012 4.7 (-4.08 %)    400  133   12,000  1,500   -11,600
03/07/2012 4.9 (6.52 %)    4,900  980   2,600  520   2,300
02/07/2012 4.6 (2.22 %)    6,900  986   11,900  2,380   -5,000
29/06/2012 4.5 (-2.17 %)    25,800  3,225   12  8,200  683   17,600
28/06/2012 4.6 (-6.12 %)    4,700  940   19  10,900  574   -6,200
27/06/2012 4.9 (6.52 %)    10  22,600  2,260   15  18,900  1,260   3,700
26/06/2012 4.6 (4.55 %)    30,900  3,863   12,800  1,600   18,100
25/06/2012 4.4 (-2.22 %)    13  38,300  2,946   13  25,500  1,962   12,800
22/06/2012 4.5 (-2.17 %)    3,700  925   3,800  633   -100
21/06/2012 4.6 (0.00 %)    2,500  1,250   2,300  767   200
20/06/2012 4.6 (0.00 %)    3,000  3,000   2,100  700   900
19/06/2012 4.4 (-4.35 %)    2,700  540   14,900  1,656   -12,200
18/06/2012 4.6 (-6.12 %)    2,400  600   10  7,600  760   -5,200
15/06/2012 4.9 (4.26 %)    4,100  1,367   14,900  2,483   -10,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.