MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SKH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SKH Công ty TNHH NHT       1,693,400            136,000  28/11/2022  1,557,400  4.72  
SKH Lê Thị Hồng Vân Thành viên HĐQT      106,600  7,000    23/11/2022  20/12/2022  7,000    28/11/2022  113,600  0.34  
SKH Công ty TNHH NHT       2,421,400            728,000  14/11/2022  1,693,400  5.13  
SKH Lê Thị Hồng Vân Thành viên HĐQT      14,600  92,000    09/11/2022  06/12/2022  92,000    14/11/2022  106,600  0.32  
SKH Công ty TNHH NHT       3,408,750            987,350  07/11/2022  2,421,400  7.34  
SKH Trần Ngọc Khải Phụ trách quản trị      14,600  15,000    03/11/2022  29/11/2022  15,000    07/11/2022  29,600  0.09  
SKH Công ty TNHH NHT       3,630,000            221,250  31/10/2022  3,408,750  10.33  
SKH Võ Thị Thảo Nhi Chị ruột  Võ Thị Liễu Nhi  Thành Viên HĐQT  50,000    50,000  14/03/2022  12/04/2022    50,000  12/04/2022    0.00  
SKH Võ Thị Thảo Nhi Chị ruột  Võ Thị Liễu Nhi  Thành Viên HĐQT  50,000    50,000  11/01/2022  09/02/2022      09/02/2022  50,000  0.15  
SKH Võ Thị Thảo Nhi Chị ruột  Võ Thị Liễu Nhi  Thành Viên HĐQT  50,000    50,000  03/11/2021  01/12/2021      01/12/2021  50,000  0.15  
SKH Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam       563,100    563,100  05/11/2020  03/12/2020    563,100  15/11/2020    0.00  
SKH Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam       563,100    563,100  28/10/2019  26/11/2019      27/11/2019  563,100  1.71  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.