TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SJS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/09/2022 0.00  66.00  -1.80 (-2.65 %)    7,900  525,000,000  66.80  67.50  65.60 
26/09/2022 0.00  67.80  -1.10 (-1.60 %)    43,300  2,876,000,000  67.50  68.90  65.00 
23/09/2022 0.00  68.90  0.90 (1.32 %)    49,000  3,330,000,000  66.40  68.90  66.40 
22/09/2022 0.00  68.00  0.30 (0.44 %)    31,300  2,089,000,000  88,047  6,075,243,000  64.70  68.00  64.60 
21/09/2022 0.00  67.70  -0.20 (-0.29 %)    10,000  671,000,000  66.20  67.70  66.20 
20/09/2022 67.90  67.90  0.10 (0.15 %)    19,900  1,337,000,000  67.80  67.90  66.50 
19/09/2022 67.80  67.80  -0.20 (-0.29 %)    79,200  5,307,000,000  68.20  68.20  66.50 
16/09/2022 68.00  68.00  -0.30 (-0.44 %)    8,000  542,000,000  69.00  69.00  67.10 
15/09/2022 68.30  68.30  -0.20 (-0.29 %)    46,900  3,193,000,000  60,000  3,870,000,000  68.00  68.50  67.50 
14/09/2022 68.50  68.50  -0.10 (-0.15 %)    103,500  7,005,000,000  68.00  69.00  65.60 
13/09/2022 68.60  68.60  -0.40 (-0.58 %)    5,500  375,000,000  880,000  60,720,000,000  69.00  69.00  68.00 
12/09/2022 69.00  69.00  -0.50 (-0.72 %)    10,900  748,000,000  68.20  69.00  68.20 
09/09/2022 69.50  69.50  -0.10 (-0.14 %)    25,000  1,706,000,000  69.50  69.50  68.00 
08/09/2022 69.60  69.60  0.00 (0.00 %)    4,200  289,000,000  68.00  70.00  68.00 
07/09/2022 69.60  69.60  -0.40 (-0.57 %)    23,200  1,614,000,000  812,000  56,884,000,000  69.90  70.50  69.00 
06/09/2022 70.00  70.00  -0.40 (-0.57 %)    5,800  401,000,000  92,000  6,458,400,000  69.50  70.00  69.10 
05/09/2022 70.40  70.40  0.30 (0.43 %)    11,700  817,000,000  1,581,200  110,772,120,000  70.00  70.50  69.40 
31/08/2022 70.10  70.10  -0.40 (-0.57 %)    6,400  445,000,000  29,000  2,044,500,000  69.50  70.10  69.40 
30/08/2022 70.50  70.50  -1.40 (-1.95 %)    65,100  4,652,000,000  71.90  72.30  70.00 
29/08/2022 71.90  71.90  -0.50 (-0.69 %)    12,200  853,000,000  69.40  71.90  69.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.