MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SHN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/06/2023 7.1 (1.43 %)    23  7,200  313   26  15,400  592   -8,200
05/06/2023 7 (-1.41 %)    57  23,800  418   38  14,600  384   9,200
02/06/2023 7.1 (-1.39 %)    29  8,500  293   25  13,800  552   -5,300
01/06/2023 7.2 (0.00 %)    22  8,500  386   29  13,100  452   -4,600
31/05/2023 7.2 (2.86 %)    44  20,100  457   31  13,900  448   6,200
30/05/2023 7 (0.00 %)    61  26,100  428   35  23,100  660   3,000
29/05/2023 7 (-4.11 %)    39  9,200  236   22  16,700  759   -7,500
26/05/2023 7.3 (0.00 %)    18  4,500  250   18  6,300  350   -1,800
25/05/2023 7.3 (1.39 %)    20  4,100  205   22  5,900  268   -1,800
24/05/2023 7.2 (-1.37 %)    24  6,400  267   15  7,200  480   -800
23/05/2023 7.3 (0.00 %)    17  3,700  218   26  7,000  269   -3,300
22/05/2023 7.3 (1.39 %)    14  3,100  221   16  7,700  481   -4,600
19/05/2023 7.2 (0.00 %)    15  3,100  207   15  4,300  287   -1,200
18/05/2023 7.2 (0.00 %)    17  3,400  200   14  7,800  557   -4,400
17/05/2023 7.2 (2.86 %)    23  4,600  200   16  8,900  556   -4,300
16/05/2023 7 (0.00 %)    21  4,800  229   13  7,800  600   -3,000
15/05/2023 0 (0.00 %)    16  3,300  206   22  18,700  850   -15,400
12/05/2023 7.3 (-2.67 %)    33  5,800  176   27  82,800  3,067   -77,000
11/05/2023 7.5 (2.74 %)    16  4,000  250   19  6,900  363   -2,900
10/05/2023 7.3 (-1.35 %)    30  11,800  393   25  15,800  632   -4,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.