MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SD3 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SD3 Nguyễn Thị Tuyết Oanh               1,484,200    01/12/2022  1,484,200  9.36  
SD3 Phùng Quang Toản       949,900            949,900  01/12/2022    0.00  
SD3 Công ty cổ phần Chứng khoán MB       1,107,900    1,107,900  28/10/2021  25/11/2021    1,107,900  25/11/2021    0.00  
SD3 Phùng Quang Toản       798,900            55,000  05/08/2020  853,900  5.39  
SD3 Công ty cổ phần Chứng khoán MB       1,207,996            100,000  03/04/2017  1,107,996  6.99  
SD3 Công ty cổ phần Chứng khoán MB       922,096          49,700    28/12/2016  971,796  6.13  
SD3 Công ty cổ phần Chứng khoán MB       779,496          20,600    21/11/2016  800,096  5.05  
SD3 Công ty cổ phần Chứng khoán IB       951,100            250,000  14/06/2016  701,100  4.42  
SD3 Nguyễn Văn Năm Thành viên HĐQT      30,000  30,000    10/09/2015  29/09/2015  31,000    22/09/2015  61,000  0.38  
SD3 Công ty cổ phần Chứng khoán IB       1,565,700          255,400    15/07/2015  1,821,100  11.48  
SD3 Công ty cổ phần Chứng khoán IB       500,000          1,065,700    14/07/2015  1,565,700  9.87  
SD3 Nguyễn Văn Năm       10,000  20,000    05/03/2014  06/03/2014  20,000    05/03/2014  30,000  0.19  
SD3 Phí Đình Mạnh Phó Tổng GĐ      5,009    5,000  03/11/2011  17/11/2011    5,000  13/11/2011  0.00  
SD3 Phí Đình Mạnh Phó TGĐ      16,009    11,000  15/05/2011  29/06/2011    11,000  16/06/2011  5,009  0.03  
SD3 Phạm Xuân Toán Kế toán trưởng      16,554    16,500  27/06/2010  29/07/2010      29/07/2010  16,554  0.10  
SD3 Phí Đình Mạnh Phó TGĐ      5,009    5,000  08/03/2010  28/04/2010    5,000  11/03/2010  0.00  
SD3 CTCP Sông Đà 6       100,000    100,000  11/10/2009  29/10/2009    100,000  12/10/2009    0.00  
SD3 Đỗ Thị Đềm   Nguyễn Hải Sơn  Trưởng BKS  5,000    5,000  17/05/2009  17/06/2009          0.00  
SD3 CTCP Sông Đà 6       600,000    400,000  05/05/2009  28/05/2009    400,000  20/05/2009  200,000  1.26  
SD3 CTCP Sông Đà 6       600,000    100,000  16/04/2009  28/04/2009      28/04/2009  600,000  3.78  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.