MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK RCD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
RCD Công ty TNHH Đầu tư Toàn Thành Vina Nha Trang       291,600            55,600  03/12/2021  236,000  4.87  
RCD Nguyễn Xuân Hiếu       74,300            74,300  08/07/2021    0.00  
RCD Công ty TNHH Đầu tư Toàn Thành Vina Nha Trang       276,800          20,000    06/05/2021  296,800  6.12  
RCD Công ty TNHH Đầu tư Toàn Thành Vina Nha Trang       262,000          14,800    06/08/2020  276,800  5.71  
RCD Công ty TNHH Đầu tư Toàn Thành Vina Nha Trang       115,200          145,000    16/07/2020  260,200  5.37  
RCD Trịnh Thị Hồng Hạnh       371,100            110,000  01/12/2019  261,100  5.38  
RCD Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng GĐ      30,007    30,000  01/04/2019  25/04/2019    5,000  25/04/2019  25,007  0.52  
RCD Trịnh Thị Hồng Hạnh       352,800          60,700    24/08/2017  413,500  8.53  
RCD Trương Đức Dũng       339,700            339,700  24/08/2017    0.00  
RCD Trương Đức Dũng       375,000            20,100  15/08/2017  354,900  7.32  
RCD Trịnh Thị Hồng Hạnh       317,000          8,800    27/07/2017  325,800  6.72  
RCD Nguyễn Mai Hoàng Kế toán trưởng      410,787    410,700  15/05/2017  11/06/2017    410,700  15/05/2017  87  0.00  
RCD Trương Đức Dũng               410,700    15/05/2017  410,700  8.47  
RCD Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng GĐ      52,407    22,400  04/04/2017  27/04/2017    22,400  26/04/2017  30,007  0.62  
RCD Nguyễn Mai Hoàng Kế toán trưởng      412,787    312,700  22/03/2017  20/04/2017    2,000  02/04/2017  410,787  8.47  
RCD Trần Đình Phong Thành viên BKS      5,200    5,200  21/03/2017  19/04/2017          0.00  
RCD Vũ Văn Tuân Thành viên BKS      5,000    5,000  01/03/2017  28/03/2017    5,000  15/03/2017    0.00  
RCD Trần Đình Phong Thành viên BKS      5,200    5,200  04/01/2017  24/01/2017      24/01/2017  5,200  0.11  
RCD Trịnh Thị Hồng Hạnh       264,200          50,000    03/01/2017  314,200  6.48  
RCD Vũ Văn Tuân Thành viên BKS      5,000    5,000  14/12/2016  12/01/2017      12/01/2017  5,000  0.10  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.