TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK RAL - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -30  -2,655,000  88.5 (-0.45 %)    30  2,655,000  10,711,799   
22/09/2022 -126,000,000  88.9 (-0.78 %)    18,000,000  144,000,000  10,711,799   
21/09/2022 -126,000,000  89.6 (-0.88 %)    18,000,000  144,000,000  10,710,199   
20/09/2022 -126,000,000  90.4 (0.44 %)    18,000,000  144,000,000  10,709,761   
19/09/2022 -1,400  -126,000,000  90 (-1.10 %)    200  18,000,000  1,600  144,000,000  10,709,761   
16/09/2022 62  5,642,000  91 (-1.62 %)    500  45,500,000  438  39,858,000  10,709,961   
15/09/2022 55,800,000  92.5 (-0.54 %)    55,800,000  10,710,461   
14/09/2022 600  -46,600,000  93 (-0.75 %)    600  65,240,000  111,840,000  10,710,366   
13/09/2022 -46,600,000  93.7 (-0.11 %)    65,240,000  111,840,000  10,709,766   
12/09/2022 169  -46,600,000  93.8 (0.64 %)    264  65,240,000  95  111,840,000  10,707,266   
09/09/2022 -500  -46,600,000  93.2 (-0.32 %)    700  65,240,000  1,200  111,840,000  10,701,430   
08/09/2022 -2,500  -233,750,000  93.5 (-1.27 %)    2,500  233,750,000  10,702,130   
07/09/2022 -6,100  -577,670,000  94.7 (-1.35 %)    6,100  577,670,000  10,701,339   
06/09/2022 600  57,600,000  96 (-1.13 %)    600  57,600,000  10,699,939   
05/09/2022 -500  -48,550,000  97.1 (-0.31 %)    200  19,420,000  700  67,970,000  10,698,739   
31/08/2022 -1,400  -136,360,000  97.4 (0.00 %)    1,400  136,360,000  10,695,739   
30/08/2022 -1,800  -175,320,000  97.4 (0.62 %)    1,800  175,320,000  10,693,639   
29/08/2022 -3,100  -300,080,000  96.8 (-1.93 %)    100  9,680,000  3,200  309,760,000  10,693,639  3.40% 
26/08/2022 2,000  197,400,000  98.7 (0.71 %)    4,100  404,670,000  2,100  207,270,000  10,693,739  3.40% 
25/08/2022 1,700  170,850,000  100.5 (-0.40 %)    1,700  170,850,000  10,697,239  3.38% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.