MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PRO - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PRO Nguyễn Văn Quý Thành viên BKS      441,600    441,600  16/04/2019  15/05/2019    441,600  13/05/2019    0.00  
PRO Lương Thị Thùy Liên       420,000            420,000  06/12/2018    0.00  
PRO Nguyễn Thị Hải Yến       592,600            592,400  06/12/2018  200  0.01  
PRO Nguyễn Thị Xuân Thu Thành viên BKS      250,000    250,000  04/12/2018  30/12/2018    250,000  06/12/2018    0.00  
PRO CTCP Tonkin Spices       1,410,000    04/12/2018  02/01/2019  1,410,000    10/12/2018  1,410,000  47.00  
PRO Nguyễn Thị Hải Yến               592,100    25/12/2017  592,100  19.74  
PRO CTCP Thương mại và Dịch vụ y tế Việt       740,000            740,000  25/12/2017    0.00  
PRO Nguyễn Thị Xuân Thu Thành viên BKS      400,000    150,000  05/12/2017  28/12/2017    150,000  05/12/2017  250,000  8.33  
PRO CTCP Thương mại và Dịch vụ y tế Việt       590,000          150,000    05/12/2017  740,000  24.67  
PRO Trần Công Ban Thành viên HĐQT      590,000            590,000  29/11/2017    0.00  
PRO CTCP Thương mại và Dịch vụ y tế Việt               590,000    29/11/2017  590,000  19.67  
PRO Đinh Hiền Thành viên HĐQT      20,000    20,000  26/05/2016  30/05/2016    20,000  29/05/2016    0.00  
PRO Bùi Duy Hân Chồng  Nguyễn Thùy Linh  Thành viên BKS  14,000    14,000  11/05/2016  30/05/2016    14,000  23/05/2016    0.00  
PRO Phạm Thị Mai Ngoan       500,000            500,000  05/05/2016    0.00  
PRO Trần Công Ban               590,000    05/05/2016  590,000  19.67  
PRO Lê Thị Huyền Trang       500,000            500,000  05/05/2016    0.00  
PRO Lương Thị Thùy Liên               420,000    05/05/2016  420,000  14.00  
PRO Nguyễn Thị Xuân Thu               400,000    05/05/2016  400,000  13.33  
PRO Trần Văn Hùng       650,700            650,700  05/05/2016    0.00  
PRO Nguyễn Văn Quý               441,600    05/05/2016  441,600  14.72  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.