TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK PET - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
29/09/2011 Mua 3,000,000 83,950  2.80%  507,680  16.92%  2,492,320  83.08%  30/09/2011 
03/08/2011 Mua 3,000,000 21,500  0.72%  423,730  14.12%  2,576,270  85.88%  30/09/2011 
26/07/2011 Mua 3,000,000 9,250  0.31%  402,230  13.41%  2,597,770  86.59%  30/09/2011 
15/07/2011 Mua 3,000,000 56,900  1.90%  392,980  13.10%  2,607,020  86.90%  30/09/2011 
13/07/2011 Mua 3,000,000 74,330  2.48%  336,080  11.20%  2,663,920  88.80%  30/09/2011 
12/07/2011 Mua 3,000,000 59,800  1.99%  261,750  8.73%  2,738,250  91.28%  30/09/2011 
11/07/2011 Mua 3,000,000 46,520  1.55%  201,950  6.73%  2,798,050  93.27%  30/09/2011 
07/07/2011 Mua 3,000,000 27,670  0.92%  155,430  5.18%  2,844,570  94.82%  30/09/2011 
06/07/2011 Mua 3,000,000 46,960  1.57%  127,760  4.26%  2,872,240  95.74%  30/09/2011 
05/07/2011 Mua 3,000,000 19,900  0.66%  80,800  2.69%  2,919,200  97.31%  30/09/2011 
04/07/2011 Mua 3,000,000 60,900  2.03%  60,900  2.03%  2,939,100  97.97%  30/09/2011 
10/08/2009 Bán 1,014,970 85,170  8.39%  1,014,970  100.00%      30/08/2009 
07/08/2009 Bán 1,014,970 51,050  5.03%  929,800  91.61%  85,170  8.39%  30/08/2009 
06/08/2009 Bán 1,014,970 94,000  9.26%  878,750  86.58%  136,220  13.42%  30/08/2009 
05/08/2009 Bán 1,014,970 26,890  2.65%  784,750  77.32%  230,220  22.68%  30/08/2009 
04/08/2009 Bán 1,014,970 55,000  5.42%  757,860  74.67%  257,110  25.33%  30/08/2009 
03/08/2009 Bán 1,014,970 42,000  4.14%  702,860  69.25%  312,110  30.75%  30/08/2009 
31/07/2009 Bán 1,014,970 100,000  9.85%  660,860  65.11%  354,110  34.89%  30/08/2009 
30/07/2009 Bán 1,014,970 38,000  3.74%  560,860  55.26%  454,110  44.74%  30/08/2009 
29/07/2009 Bán 1,014,970 70,650  6.96%  522,860  51.51%  492,110  48.49%  30/08/2009 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.