MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NHN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NHN Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần   Mai Hương Nội  Chủ tịch HĐQT  187,800,000  10,000,000    08/03/2016  06/04/2016  10,000,000    16/03/2016  197,800,000  98.90  
NHN Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng   Mai Hương Nội  Chủ tịch HĐQT  10,000,000    10,000,000  08/03/2016  06/04/2016    10,000,000  16/03/2016    0.00  
NHN Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần       185,800,000          2,000,000    11/12/2015  187,800,000  93.90  
NHN Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng   Mai Hương Nội  Chủ tịch HĐQT  89,800,000    79,800,000  19/10/2015  17/11/2015    79,800,000  22/10/2015  10,000,000  5.00  
NHN Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần   Mai Hương Nội  Chủ tịch HĐQT  106,000,000  79,800,000    19/10/2015  17/11/2015  79,800,000    22/10/2015  185,800,000  92.90  
NHN Lê Thị Mỹ Ngọc       12,000,000            3,000,000  28/02/2012  9,000,000  4.50  
NHN Lê Thị Mỹ Ngọc       16,000,000            4,000,000  27/02/2012  12,000,000  6.00  
NHN Hoàng Vĩnh Tường       12,000,000            3,100,000  22/02/2012  8,900,000  4.45  
NHN Phạm Quang Đăng       11,610,000            2,600,000  15/02/2012  9,010,000  4.51  
NHN Phạm Quang Đăng       14,000,000            2,390,000  14/02/2012  11,610,000  5.81  
NHN Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng   Vũ Đức Thế  Chủ tịch HĐQT  47,800,000  42,000,000    13/02/2012  12/04/2012  42,000,000    26/03/2012  89,800,000  44.90  
NHN Hoàng Vĩnh Tường       12,000,000    12,000,000  13/02/2012  12/04/2012          0.00  
NHN Phạm Quang Đăng       14,000,000    14,000,000  13/02/2012  12/04/2012          0.00  
NHN Lê Thị Mỹ Ngọc       16,000,000    16,000,000  13/02/2012  12/04/2012    7,000,000  28/02/2012  9,000,000  4.50  
NHN Nguyễn Thị Lan Anh       10,000,000            3,520,000  10/01/2012  6,480,000  3.24  
NHN Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng       11,800,000  36,000,000    28/12/2011  01/02/2012  36,000,000    01/02/2012  47,800,000  23.90  
NHN Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng   Vũ Đức Thế  Chủ tịch HĐQT  11,800,000  36,000,000    28/12/2011  27/02/2012  36,000,000    01/02/2012  47,800,000  23.90  
NHN Phùng Thị Chắt       14,000,000            6,290,000  28/12/2011  7,710,000  3.86  
NHN Hoàng Quốc Lâm       12,000,000            2,480,000  28/12/2011  9,520,000  4.76  
NHN Hoàng Quốc Lâm       14,000,000    14,000,000  08/12/2011  07/02/2012    2,000,000  20/12/2011  12,000,000  6.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.