TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MWG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      525,794    75,000  27/05/2021  25/06/2021    75,000  03/06/2021  450,794  0.03  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      376,144  70,000    23/03/2020  21/04/2020  10,000    21/04/2020  386,144  0.03  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      380,354    50,000  05/04/2019  04/05/2019    50,000  10/04/2019  330,354  0.02  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      214,058    20,000  02/08/2018  31/08/2018    20,000  09/08/2018  194,058  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      222,058    12,000  21/02/2018  22/03/2018    8,000  23/03/2018  214,058  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      158,008    8,000  05/01/2018  02/02/2018      29/12/2017  158,008  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      160,008    10,000  30/11/2017  29/12/2017    2,000  29/12/2017  158,008  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      184,578    24,578  06/09/2017  30/09/2017    24,570  30/09/2017  160,008  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      107,289    30,000  12/06/2017  06/07/2017    30,000  12/06/2017  77,289  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      148,858    41,569  23/01/2017  21/02/2017    41,569  26/01/2017  107,289  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      132,638    20,000  10/08/2016  01/09/2016    20,000  16/08/2016  112,638  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      157,638    25,000  04/05/2016  27/05/2016    25,000  12/05/2016  132,638  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      185,138    35,000  15/02/2016  15/03/2016    27,500  14/03/2016  157,638  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      143,078    35,000  30/12/2015  28/01/2016      28/01/2016  185,138  0.01 SLCP trước khi GD thay đổi do nhận cp thưởng 
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      213,078    70,000  11/08/2015  09/09/2015    70,000  12/08/2015  143,078  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      243,078    30,000  10/07/2015  07/08/2015    30,000  05/08/2015  213,078  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      135,593    20,000  17/11/2014  15/12/2014    20,000  21/11/2014  115,593  0.01  
MWG Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính      185,593    50,000  11/11/2014  09/12/2014    50,000  11/11/2014  135,593  0.01  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.