TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK MWG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/08/2022 62.7 (0.00 %)    3,843  5,153,400  1,341   3,147  5,436,000  1,727   -282,600
04/08/2022 62.7 (1.46 %)    4,994  9,616,500  1,926   4,475  7,783,300  1,739   1,833,200
03/08/2022 61.8 (-0.32 %)    4,372  6,107,200  1,397   3,759  5,178,800  1,378   928,400
02/08/2022 62 (1.14 %)    3,013  4,400,600  1,461   2,729  4,462,400  1,635   -61,800
01/08/2022 61.3 (0.49 %)    5,394  6,088,300  1,129   2,977  5,195,700  1,745   892,600
29/07/2022 61 (-1.61 %)    5,316  6,145,700  1,156   2,239  5,493,500  2,454   652,200
28/07/2022 62 (-0.16 %)    2,717  3,564,100  1,312   2,515  3,967,300  1,577   -403,200
27/07/2022 62.1 (-1.43 %)    3,367  4,957,700  1,472   2,611  6,151,600  2,356   -1,193,900
26/07/2022 63 (-0.47 %)    1,979  4,169,600  2,107   3,057  5,296,700  1,733   -1,127,100
25/07/2022 63.3 (-1.86 %)    4,304  7,076,100  1,644   5,043  9,609,700  1,906   -2,533,600
22/07/2022 64.5 (0.62 %)    3,515  15,524,300  4,417   6,198  8,862,300  1,430   6,662,000
21/07/2022 64.1 (4.74 %)    5,325  14,716,600  2,764   6,161  7,401,400  1,201   7,315,200
20/07/2022 61.2 (2.00 %)    NaN   NaN   0
19/07/2022 60 (-1.64 %)    3,758  4,215,900  1,122   2,872  4,093,600  1,425   122,300
18/07/2022 61 (-0.81 %)    4,377  4,048,700  925   4,094  4,901,400  1,197   -852,700
15/07/2022 61.5 (-1.76 %)    4,884  4,918,200  1,007   4,885  5,033,900  1,030   -115,700
14/07/2022 62.6 (-1.57 %)    3,173  3,659,600  1,153   1,928  3,389,600  1,758   270,000
13/07/2022 63.6 (-1.24 %)    5,667  5,715,900  1,009   3,623  5,376,900  1,484   339,000
12/07/2022 64.4 (-0.16 %)    2,648  2,864,100  1,082   2,436  2,758,400  1,132   105,700
11/07/2022 64.5 (-0.77 %)    2,351  2,466,900  1,049   1,621  2,548,600  1,572   -81,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.