MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MSN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
03/02/2023 -95,670  -9,232,155,000  96.5 (-0.21 %)    204,180  19,703,370,000  299,850  28,935,525,000  260,768,230   
02/02/2023 -98,786  -9,552,606,200  96.7 (1.58 %)    353,114  34,146,123,800  451,900  43,698,730,000  260,815,110   
01/02/2023 -351,145  -33,429,004,000  95.2 (-5.84 %)    229,355  21,834,596,000  580,500  55,263,600,000  261,059,763   
31/01/2023 -67,900  -6,864,690,000  101.1 (-0.88 %)    113,100  11,434,410,000  181,000  18,299,100,000  260,989,095   
30/01/2023 56,209  5,733,318,000  102 (-1.64 %)    164,670  16,796,340,000  108,461  11,063,022,000  260,944,755   
27/01/2023 232,427  24,102,679,900  103.7 (1.67 %)    507,450  52,622,565,000  275,023  28,519,885,100  261,019,499   
19/01/2023 406,760  41,489,520,000  102 (2.10 %)    774,100  78,958,200,000  367,340  37,468,680,000  261,414,693   
18/01/2023 536,854  53,631,714,600  99.9 (2.46 %)    626,780  62,615,322,000  89,926  8,983,607,400  261,661,613   
17/01/2023 381,476  37,193,910,000  97.5 (2.74 %)    471,732  45,993,870,000  90,256  8,799,960,000  262,194,009   
16/01/2023 -49,700  -4,716,530,000  94.9 (-0.11 %)    177,880  16,880,812,000  227,580  21,597,342,000  262,448,141   
13/01/2023 161,522  15,344,590,000  95 (1.82 %)    222,906  21,176,070,000  61,384  5,831,480,000  262,194,841   
12/01/2023 -126,190  -11,773,527,000  93.3 (-2.81 %)    135,010  12,596,433,000  261,200  24,369,960,000  262,176,831   
11/01/2023 -69,570  -6,678,720,000  96 (0.63 %)    339,610  32,602,560,000  409,180  39,281,280,000  261,965,141   
10/01/2023 -67,016  -6,393,326,400  95.4 (-1.14 %)    305,300  29,125,620,000  372,316  35,518,946,400  261,937,571   
09/01/2023 1,100  106,150,000  96.5 (0.73 %)    238,200  22,986,300,000  237,100  22,880,150,000  262,012,721   
06/01/2023 -270,580  -25,921,564,000  95.8 (-3.72 %)    198,000  18,968,400,000  468,580  44,889,964,000  262,250,921  30.58% 
05/01/2023 381,251  37,934,474,500  99.5 (0.20 %)    480,001  47,760,099,500  98,750  9,825,625,000  262,251,691  30.58% 
04/01/2023 387,325  38,461,372,500  99.3 (3.44 %)    461,155  45,792,691,500  73,830  7,331,319,000  262,625,556  30.55% 
03/01/2023 385,004  36,960,384,000  96 (3.23 %)    491,140  47,149,440,000  106,136  10,189,056,000  262,569,091   
30/12/2022 211,005  19,623,465,000  93 (-1.06 %)    357,705  33,266,565,000  146,700  13,643,100,000  263,060,231  30.52% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.