TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MSN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 104,100  11,346,900,000  109 (0.46 %)    218,000  23,762,000,000  113,900  12,415,100,000  288,394,725   
15/08/2022 126,900  13,768,650,000  108.5 (1.21 %)    707,300  76,742,050,000  580,400  62,973,400,000  288,498,825  28.74% 
12/08/2022 76,900  8,243,680,000  107.2 (0.37 %)    101,000  10,827,200,000  24,100  2,583,520,000  288,573,025  28.73% 
11/08/2022 109,400  11,683,920,000  106.8 (0.95 %)    242,500  25,899,000,000  133,100  14,215,080,000  288,530,625  28.73% 
10/08/2022 27,400  2,898,920,000  105.8 (0.57 %)    170,800  18,070,640,000  143,400  15,171,720,000  288,580,325  28.73% 
09/08/2022 -182,700  -19,220,040,000  105.2 (0.38 %)    10,100  1,062,520,000  192,800  20,282,560,000  288,412,125  28.74% 
08/08/2022 -295,700  -30,989,360,000  104.8 (0.29 %)    41,100  4,307,280,000  336,800  35,296,640,000  287,491,625  28.81% 
05/08/2022 -627,300  -65,552,850,000  104.5 (-3.15 %)    297,800  31,120,100,000  925,100  96,672,950,000  286,376,725  28.89% 
04/08/2022 -673,500  -72,670,650,000  107.9 (-1.91 %)    510,000  55,029,000,000  1,183,500  127,699,650,000  285,874,825  28.92% 
03/08/2022 -318,500  -35,035,000,000  110 (0.00 %)    481,200  52,932,000,000  799,700  87,967,000,000  285,994,305  28.91% 
02/08/2022 210,300  23,133,000,000  110 (0.55 %)    737,800  81,158,000,000  527,500  58,025,000,000  286,170,405  28.90% 
01/08/2022 165,500  18,105,700,000  109.4 (3.11 %)    470,600  51,483,640,000  305,100  33,377,940,000  286,556,005  28.87% 
29/07/2022 264,300  28,042,230,000  106.1 (-3.46 %)    2,158,500  229,016,850,000  1,894,200  200,974,620,000  286,689,505  28.86% 
28/07/2022 115,900  12,737,410,000  109.9 (0.00 %)    453,000  49,784,700,000  337,100  37,047,290,000  287,058,905  28.84% 
27/07/2022 72,200  7,934,780,000  109.9 (-0.09 %)    182,300  20,034,770,000  110,100  12,099,990,000  287,306,405  28.82% 
26/07/2022 115,000  12,650,000,000  110 (1.29 %)    320,500  35,255,000,000  205,500  22,605,000,000  287,301,905  28.82% 
25/07/2022 74,700  8,112,420,000  108.6 (0.09 %)    271,500  29,484,900,000  196,800  21,372,480,000  287,111,005  28.83% 
22/07/2022 126,300  53,034,800,000  108.5 (2.84 %)    200,700  107,870,700,000  74,400  54,835,900,000  286,822,585  28.85% 
21/07/2022 125,180  13,206,490,000  105.5 (2.43 %)    682,600  72,014,300,000  557,420  58,807,810,000  287,546,885  28.80% 
20/07/2022 103,300  10,639,900,000  103 (0.98 %)    373,200  38,439,600,000  269,900  27,799,700,000  287,985,785  28.77% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.