TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK LBM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
11/03/2011 Mua 200,000 4,740  2.37%  200,000  100.00%      13/03/2011 
10/03/2011 Mua 200,000 5,000  2.50%  195,260  97.63%  4,740  2.37%  13/03/2011 
09/03/2011 Mua 200,000 8,000  4.00%  190,260  95.13%  9,740  4.87%  13/03/2011 
08/03/2011 Mua 200,000 8,000  4.00%  182,260  91.13%  17,740  8.87%  13/03/2011 
07/03/2011 Mua 200,000 8,000  4.00%  174,260  87.13%  25,740  12.87%  13/03/2011 
04/03/2011 Mua 200,000 8,000  4.00%  166,260  83.13%  33,740  16.87%  13/03/2011 
03/03/2011 Mua 200,000 8,000  4.00%  158,260  79.13%  41,740  20.87%  13/03/2011 
02/03/2011 Mua 200,000 9,000  4.50%  150,260  75.13%  49,740  24.87%  13/03/2011 
28/02/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  141,260  70.63%  58,740  29.37%  13/03/2011 
25/02/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  135,260  67.63%  64,740  32.37%  13/03/2011 
24/02/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  129,260  64.63%  70,740  35.37%  13/03/2011 
23/02/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  123,260  61.63%  76,740  38.37%  13/03/2011 
18/02/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  117,260  58.63%  82,740  41.37%  13/03/2011 
15/02/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  111,260  55.63%  88,740  44.37%  13/03/2011 
09/02/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  105,260  52.63%  94,740  47.37%  13/03/2011 
26/01/2011 Mua 200,000 2,000  1.00%  99,260  49.63%  100,740  50.37%  13/03/2011 
25/01/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  97,260  48.63%  102,740  51.37%  13/03/2011 
24/01/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  91,260  45.63%  108,740  54.37%  13/03/2011 
21/01/2011 Mua 200,000 6,000  3.00%  85,260  42.63%  114,740  57.37%  13/03/2011 
20/01/2011 Mua 200,000 3,000  1.50%  79,260  39.63%  120,740  60.37%  13/03/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.