TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HSG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      84,326,817  500,000    22/06/2022  30/06/2022  500,000    30/06/2022  84,826,817  14.18  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      54,342,561  20,000,000    17/06/2020  16/07/2020  20,000,000    17/06/2020  74,342,561  12.43  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      49,704,820  3,000,000    17/01/2020  15/02/2020  2,050,000    14/02/2020  51,754,820  8.65  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      41,186,200  4,000,000    21/12/2018  19/01/2019  4,000,000    24/12/2018  45,186,200  7.55  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      36,442,000  1,000,000    01/11/2017  30/11/2017  1,000,000    30/11/2017  37,442,000  6.26  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      26,300,000    9,583,000  01/06/2017  30/06/2017    9,583,000  07/06/2017  16,717,000  2.79  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      20,692,297    3,692,297  04/03/2016  02/04/2016    3,692,297  11/03/2016  17,000,000  2.84  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      15,867,152  50,000    17/09/2015  16/10/2015  50,000    24/09/2015  15,917,152  2.66  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      18,867,152    3,000,000  16/07/2014  14/08/2014    3,000,000  21/07/2014  15,867,152  2.65  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      42,867,152    24,000,000  14/03/2014  12/04/2014    24,000,000  28/03/2014  18,867,152  3.15  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      39,024,152  5,000,000    25/10/2012  25/11/2012  3,843,000    25/11/2012  42,867,152  7.17  
HSG Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT      38,688,652  2,000,000    10/05/2011  09/07/2011  335,500    09/07/2011  39,024,152  6.52  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.