TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HSG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
10/08/2022 20.90  20.90  0.30 (1.46 %)    13,311,600  271,170,000,000  20.45  20.90  20.05 
09/08/2022 20.55  20.55  -0.25 (-1.20 %)    10,088,100  208,944,000,000  20.75  21.20  20.40 
08/08/2022 20.75  20.75  0.25 (1.22 %)    10,990,600  225,826,000,000  20.60  20.95  20.30 
05/08/2022 20.50  20.50  0.60 (3.02 %)    11,016,300  224,498,000,000  19.90  20.70  19.80 
04/08/2022 19.90  19.90  0.30 (1.53 %)    12,573,200  251,418,000,000  20.10  20.40  19.60 
03/08/2022 19.55  19.55  1.25 (6.83 %)    15,218,200  289,405,000,000  18.10  19.55  18.05 
02/08/2022 18.30  18.30  0.20 (1.10 %)    9,648,800  176,956,000,000  18.20  18.75  18.10 
01/08/2022 18.10  18.10  1.10 (6.47 %)    11,833,000  209,884,000,000  16.95  18.10  16.90 
29/07/2022 16.95  16.95  -0.05 (-0.29 %)    3,954,200  67,625,000,000  17.15  17.40  16.90 
28/07/2022 17.00  17.00  0.50 (3.03 %)    3,699,500  62,508,000,000  16.85  17.10  16.70 
27/07/2022 16.50  16.50  -0.10 (-0.60 %)    5,220,600  84,988,000,000  16.15  16.50  16.10 
26/07/2022 16.60  16.60  -1.00 (-5.68 %)    9,720,300  166,395,000,000  17.55  17.70  16.60 
25/07/2022 17.60  17.60  -0.50 (-2.76 %)    4,925,700  87,399,000,000  18.00  18.05  17.50 
22/07/2022 18.10  18.10  -0.20 (-1.09 %)    3,442,400  62,892,000,000  18.30  18.50  18.10 
21/07/2022 18.30  18.30  0.30 (1.67 %)    8,975,400  165,938,000,000  18.10  18.75  18.10 
20/07/2022 18.00  18.00  0.50 (2.86 %)    9,598,100  173,173,000,000  17.80  18.40  17.55 
19/07/2022 17.45  17.45  -0.35 (-1.97 %)    3,960,500  69,362,000,000  17.65  17.70  17.30 
18/07/2022 17.75  17.75  -0.45 (-2.47 %)    6,838,400  122,982,000,000  18.35  18.40  17.70 
15/07/2022 18.20  18.20  0.20 (1.11 %)    9,405,000  174,558,000,000  18.30  18.95  18.20 
14/07/2022 18.00  18.00  0.10 (0.56 %)    6,894,800  121,541,000,000  17.90  18.15  17.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.