MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HAR - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HAR Nguyễn Thị Thủy       5,480,290            720,800  15/04/2021  4,759,490  4.97  
HAR Nguyễn Thị Thủy               5,990,290    21/03/2020  5,990,290  6.26  
HAR Trịnh Thị Xuân       5,990,290            5,990,290  21/01/2020    0.00  
HAR Trịnh Thị Xuân       4,543,290          753,000    24/12/2019  5,296,290  5.54  
HAR CTCP Quản lý quỹ VinaCapital       11,186,003            11,186,003  28/11/2018    0.00  
HAR Thai Investment International       8,005,357          152,560    22/11/2018  8,157,917  8.53  
HAR Thai Investment International       6,101,297          1,006,500    08/11/2018  7,107,797  7.43  
HAR Thai Investment International       5,216,147          885,150    26/10/2018  6,101,297  6.38  
HAR Thai Investment International               5,216,147    12/10/2018  5,216,147  5.45  
HAR CTCP Quản lý quỹ VinaCapital               11,186,003    24/10/2017  11,186,003  11.69  
HAR Nguyễn Nhân Bảo Tổng Giám đốc      2,742,628  3,000,000    18/09/2017  17/10/2017  3,000,000    17/10/2017  5,742,628  6.00  
HAR Nguyễn Gia Bảo Phó Chủ tịch HĐQT      6,727,600  5,000,000    15/08/2017  13/09/2017  50,000    12/09/2017  11,727,600  12.26  
HAR Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư KGB       1,756,560          5,211,350    14/08/2017  6,967,910  7.28  
HAR Nguyễn Gia Bảo Phó Chủ tịch HĐQT      1,727,600  5,000,000    20/07/2017  18/08/2017  5,000,000    08/08/2017  6,727,600  7.03  
HAR Nguyễn Nhân Bảo Chủ tịch HĐQT      5,742,628    3,000,000  14/12/2016  12/01/2017    3,000,000  09/01/2017  2,742,628  2.87  
HAR Nguyễn Gia Bảo Phó Chủ tịch HĐQT      1,227,600  500,000    17/03/2016  15/04/2016  500,000    10/04/2016  1,727,600  1.81  
HAR Nguyễn Nhân Bảo Chủ tịch HĐQT      4,742,628  1,000,000    11/03/2016  09/04/2016  1,000,000    08/04/2016  5,742,628  6.00  
HAR Lưu Thanh Vy       5,025,824            970,000  24/02/2016  4,055,824  4.24  
HAR Lưu Thanh Vy       4,675,824          350,000    23/02/2016  5,025,824  5.25  
HAR Nguyễn Gia Bảo Phó Chủ tịch HĐQT      512,000  1,500,000    07/08/2015  05/09/2015  688,000    30/08/2015  1,200,000  1.25  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.