TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK GMC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
31/03/2011 Mua 260,000 4,800  1.85%  45,710  17.58%  214,290  82.42%  31/03/2011 
30/03/2011 Mua 260,000 3,800  1.46%  40,910  15.73%  219,090  84.27%  31/03/2011 
29/03/2011 Mua 260,000 6,470  2.49%  37,110  14.27%  222,890  85.73%  31/03/2011 
28/03/2011 Mua 260,000 8,000  3.08%  30,640  11.78%  229,360  88.22%  31/03/2011 
25/03/2011 Mua 260,000 480  0.18%  22,640  8.71%  237,360  91.29%  31/03/2011 
18/03/2011 Mua 260,000 8,790  3.38%  22,160  8.52%  237,840  91.48%  31/03/2011 
17/03/2011 Mua 260,000 1,000  0.38%  13,370  5.14%  246,630  94.86%  31/03/2011 
15/03/2011 Mua 260,000 300  0.12%  12,370  4.76%  247,630  95.24%  31/03/2011 
14/03/2011 Mua 260,000 600  0.23%  12,070  4.64%  247,930  95.36%  31/03/2011 
10/03/2011 Mua 260,000 1,000  0.38%  11,470  4.41%  248,530  95.59%  31/03/2011 
03/03/2011 Mua 260,000 2,400  0.92%  10,470  4.03%  249,530  95.97%  31/03/2011 
02/03/2011 Mua 260,000 970  0.37%  8,070  3.10%  251,930  96.90%  31/03/2011 
01/03/2011 Mua 260,000 5,810  2.23%  7,100  2.73%  252,900  97.27%  31/03/2011 
25/02/2011 Mua 260,000 1,290  0.50%  1,290  0.50%  258,710  99.50%  31/03/2011 
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.