MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GKM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
GKM Đặng Việt Lê Chủ tịch HĐQT      1,592,650  1,592,650    07/10/2021  10/10/2021  1,592,650    07/10/2021  1,592,650  6.08 đã mua 1.592.650 quyền mua 
GKM Đặng Việt Lê Chủ tịch HĐQT      3,592,650    2,000,000  25/08/2021  23/09/2021    2,000,000  26/08/2021  1,592,650  6.08  
GKM Đặng Việt Lê Chủ tịch HĐQT      3,352,650  350,000    16/02/2021  03/03/2021  240,000    03/03/2021  3,592,650  13.71  
GKM Đặng Việt Lê Chủ tịch HĐQT      4,500,000    1,500,000  29/10/2018  27/11/2018    1,500,000  07/11/2018  3,000,000  11.45  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.