MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FUEVFVND - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       94,900          1,738,000  14,107,300  31/01/2023  4,425,600  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       45,100            5,052,200  16/01/2023  94,900  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       225,200          56,400  9,336,500  10/01/2023  45,100  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       99,700          810,300  2,184,800  03/01/2023  225,200  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       2,665,000          641,500  4,506,800  27/12/2022  99,700  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,504,500          3,311,600  8,451,100  20/12/2022  2,665,000  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       85,200          1,513,200  6,993,900  13/12/2022  1,504,500  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       197,900          28,200  26,040,900  06/12/2022  85,200  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       413,000          761,100  14,276,200  29/11/2022  197,900  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       454,600          367,400  15,609,000  22/11/2022  413,000  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       580,000          661,400  8,286,800  15/11/2022  454,600  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       2,231,700          726,400  2,378,100  08/11/2022  580,000  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,209,100          789,200  2,166,600  01/11/2022  2,231,700  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       528,700          3,825,700  3,745,300  25/10/2022  1,209,100  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       543,400          991,700  4,606,400  18/10/2022  528,700  0.00  
FUEVFVND Qũy hưu trí bổ sung tự nguyện Vĩnh An       50,800    50,800  13/10/2022  11/11/2022    50,800  17/10/2022    0.00  
FUEVFVND Qũy hưu trí bổ sung tự nguyện Thịnh An       156,000    100,000  13/10/2022  11/11/2022    100,000  17/10/2022  56,000  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       77,700          543,100  1,300,000  11/10/2022  487,400  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,879,100          860,400  4,549,400  04/10/2022  90,100  0.00  
FUEVFVND Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       2,944,200          1,624,700  1,220,000  27/09/2022  845,800  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.