TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK FUEMAV30 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
30/06/2022 14.84  14.84  -0.16 (-1.07 %)    22,900  339,000,000  14.92  14.92  14.70 
29/06/2022 15.03  15.03  0.03 (0.20 %)    11,500  172,000,000  14.82  15.03  14.81 
28/06/2022 15.04  15.04  0.24 (1.62 %)    5,600  83,000,000  14.80  15.04  14.71 
27/06/2022 14.83  14.83  0.23 (1.58 %)    14,700  215,000,000  14.56  14.83  14.51 
24/06/2022 14.55  14.55  -0.05 (-0.34 %)    60,500  880,000,000  14.53  14.93  14.43 
23/06/2022 14.60  14.60  0.10 (0.69 %)    9,400  135,000,000  14.36  14.60  14.33 
22/06/2022 14.51  14.51  0.01 (0.07 %)    13,700  197,000,000  14.45  14.55  14.34 
21/06/2022 14.45  14.45  -0.05 (-0.34 %)    50,300  724,000,000  14.25  14.56  14.24 
20/06/2022 14.54  14.54  -0.26 (-1.76 %)    12,800  185,000,000  14.70  14.70  14.33 
17/06/2022 14.84  14.84  -0.26 (-1.72 %)    16,600  244,000,000  14.66  14.84  14.32 
16/06/2022 15.14  15.14  0.34 (2.30 %)    7,100  105,000,000  14.77  15.14  14.75 
15/06/2022 14.81  14.81  0.01 (0.07 %)    13,200  194,000,000  14.75  14.95  14.47 
14/06/2022 14.80  14.80  0.00 (0.00 %)    28,900  427,000,000  14.44  14.91  14.44 
13/06/2022 14.81  14.81  -0.89 (-5.67 %)    20,600  308,000,000  15.09  16.00  14.81 
10/06/2022 15.67  15.67  -0.13 (-0.82 %)    15,900  249,000,000  15.80  15.80  15.52 
09/06/2022 15.80  15.80  0.10 (0.64 %)    15,800  247,000,000  15.73  15.80  15.62 
08/06/2022 15.72  15.72  0.12 (0.77 %)    8,400  131,000,000  15.55  15.72  15.52 
07/06/2022 15.55  15.55  -0.05 (-0.32 %)    11,900  184,000,000  20,000  333,800,000  15.50  15.57  15.19 
06/06/2022 15.60  15.60  -0.10 (-0.64 %)    10,000  155,000,000  15.65  15.65  15.50 
03/06/2022 15.65  15.65  0.05 (0.32 %)    5,900  91,000,000  15.45  15.65  15.37 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.