MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FRT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
02/06/2023 66 (1.69 %)    1,631  2,351,600  1,442   2,656  2,720,600  1,024   -369,000
01/06/2023 64.9 (1.88 %)    1,126  1,109,000  985   1,412  1,721,800  1,219   -612,800
31/05/2023 63.7 (-1.85 %)    1,117  987,000  884   1,487  1,786,700  1,202   -799,700
30/05/2023 64.9 (2.69 %)    1,758  2,125,400  1,209   2,876  2,800,800  974   -675,400
29/05/2023 63.2 (0.32 %)    801  636,500  795   1,293  1,610,000  1,245   -973,500
26/05/2023 63 (0.32 %)    1,048  751,900  717   959  911,700  951   -159,800
25/05/2023 62.8 (0.00 %)    1,339  898,200  671   720  975,100  1,354   -76,900
24/05/2023 62.8 (0.16 %)    1,008  615,400  611   794  921,600  1,161   -306,200
23/05/2023 62.7 (-0.48 %)    1,052  895,100  851   1,029  1,323,900  1,287   -428,800
22/05/2023 63 (1.12 %)    1,060  678,000  640   1,018  850,400  835   -172,400
19/05/2023 62.3 (-0.32 %)    1,104  842,600  763   757  763,500  1,009   79,100
18/05/2023 62.5 (0.81 %)    1,533  1,055,600  689   690  677,900  982   377,700
17/05/2023 62 (-1.90 %)    2,855  1,889,000  662   1,149  1,879,200  1,636   9,800
16/05/2023 63.2 (-0.78 %)    1,468  1,036,100  706   859  1,149,200  1,338   -113,100
15/05/2023 63.7 (-0.62 %)    1,333  1,121,500  841   1,088  1,434,200  1,318   -312,700
12/05/2023 64.1 (-0.31 %)    1,116  1,109,200  994   929  1,235,400  1,330   -126,200
11/05/2023 64.3 (0.47 %)    1,031  1,152,100  1,117   1,562  1,475,800  945   -323,700
10/05/2023 64 (0.79 %)    965  895,500  928   1,191  1,028,300  863   -132,800
09/05/2023 63.5 (0.00 %)    1,200  807,400  673   920  864,200  939   -56,800
08/05/2023 63.5 (-0.78 %)    1,246  893,100  717   932  1,069,700  1,148   -176,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.