MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DNS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DNS Công ty TNHH Nhân Lạc   Nguyễn Bảo Giang  Chủ tịch HĐQT  18,000            18,000  28/05/2021    0.00  
DNS Công ty TNHH Nhân Lạc   Nguyễn Bảo Giang  Chủ tịch HĐQT  18,000    18,000  21/05/2021  15/06/2021          0.00  
DNS Công ty TNHH Nhân Lạc   Nguyễn Bảo Giang  Chủ tịch HĐQT          18,000    13/05/2021  18,000  0.08  
DNS Công ty TNHH Thép An Hưng Tường       13,948,614  305,399    06/08/2018  15/08/2018  305,399    08/08/2018  14,254,013  65.99  
DNS Đinh Xuân Đức Công bố thông tin      305,399    305,399  06/08/2018  15/08/2018    305,399  08/08/2018    0.00  
DNS Công ty TNHH Thép An Hưng Tường       5,355,043  8,593,571    20/06/2018  13/07/2018  8,593,571    22/06/2018  13,948,614  64.58  
DNS Nguyễn Bảo Giang Chủ tịch HĐQT      7,002,493    7,002,493  20/06/2018  13/07/2018    7,002,493  22/06/2018    0.00  
DNS Huỳnh Thị Quỳnh Thư Vợ  Nguyễn Bảo Giang  Chủ tịch HĐQT  790,970    790,970  27/12/2016  10/01/2017    790,970  27/12/2016    0.00  
DNS Công ty TNHH Thép An Hưng Tường       3,493,640  1,861,403    27/12/2016  10/01/2017          0.00  
DNS Công ty TNHH Nhân Lạc   Nguyễn Bảo Giang  Chủ tịch HĐQT  353,644    353,644  27/12/2016  10/01/2017    353,644  27/12/2016    0.00  
DNS Công ty TNHH Thép An Hưng Tường       3,493,640    3,493,640  01/07/2014  30/07/2014      11/07/2014  3,493,640  16.17  
DNS Công ty TNHH Nhân Lạc   Nguyễn Bảo Giang  Chủ tịch HĐQT  353,644  3,493,640    01/07/2014  30/07/2014      25/07/2014    0.00  
DNS Công ty TNHH Nhân Lạc   Nguyễn Bảo Giang  Chủ tịch HĐQT  63,250  290,394    25/06/2014  24/07/2014  290,394    25/06/2014  353,644  1.64  
DNS Huỳnh Thị Quỳnh Thư Phó Tổng GĐ      1,022,964    231,994  25/06/2014  24/07/2014    231,994  25/06/2014  790,970  3.66  
DNS Công ty TNHH Nhân Lạc       63,250    06/06/2013  05/07/2013  63,250    12/06/2013  63,250  0.29  
DNS Công ty TNHH Nhân Lạc       63,250    30/05/2013  28/06/2013      31/05/2013    0.00  
DNS Huỳnh Thị Quỳnh Thư Phó Tổng GĐ      405,200  32,400    28/03/2012  28/03/2012  32,400    28/03/2012  437,600  2.03  
DNS Công ty TNHH Thép An Hưng Tường       1,662,555  1,083,662    24/02/2012            0.00  
DNS Huỳnh Thị Quỳnh Thư Phó Tổng GĐ      378,950  500,000    09/01/2012  13/01/2012      13/01/2012  378,950  1.75  
DNS Huỳnh Thị Quỳnh Thư Phó Tổng GĐ      588,950    210,000  01/12/2011  05/12/2011    183,750  05/12/2011  405,200  1.88  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.