MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BWS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/03/2023 0.00  27.00  0.00  0.00 (0.00 %)    27.00  27.00  27.00  27.00 
23/03/2023 0.00  27.00  0.00  0.00 (0.00 %)    27.00  27.0  27.00  27.00 
22/03/2023 0.00  27.00  27.00  0.00 (0.00 %)    100  2,700,000  27.00  27.00  27.00  27.00 
21/03/2023 0.00  27.00  27.00  0.10 (0.37 %)    110  2,975,000  6,856  187,968,000  26.90  27.0  27.00  27.00 
20/03/2023 0.00  26.90  26.86  -0.40 (-1.47 %)    2,908  78,108,200  27.30  27.00  27.00  26.10 
17/03/2023 0.00  27.50  27.30  0.20 (0.73 %)    3,300  85,800,000  27.30  27.3  27.30  27.30 
16/03/2023 0.00  27.50  27.30  0.90 (3.38 %)    300  8,190,000  204,500  6,046,000,000  26.60  27.00  27.50  27.00 
15/03/2023 0.00  27.50  26.60  -0.50 (-1.79 %)    10,168  270,482,100  15,900  445,200,000  28.00  27.5  27.50  26.00 
14/03/2023 28.00  28.00  28.00  0.00 (0.00 %)    10  280,000  200,000  5,940,000,000  28.00  28.00  28.00  28.00 
13/03/2023 28.00  28.00  28.00  0.00 (0.00 %)    28.00  28.0  28.00  28.00 
10/03/2023 28.00  28.00  28.00  1.00 (3.70 %)    11,400  319,240,000  214,000  6,332,000,000  27.00  27.90  28.10  27.90 
09/03/2023 27.00  27.00  27.00  -1.50 (-5.26 %)    106  2,854,500  28.50  27.0  27.00  27.00 
08/03/2023 28.50  28.50  28.50  0.40 (1.42 %)    500  14,250,000  28.10  28.50  28.50  28.50 
07/03/2023 28.50  28.50  28.50  0.40 (1.42 %)    200,000  5,940,000,000  28.10  28.1  28.10  28.10 
06/03/2023 28.50  28.50  28.50  -0.10 (-0.35 %)    405  11,385,000  28.60  27.00  28.50  27.00 
03/03/2023 28.60  28.60  28.60  0.20 (0.70 %)    100  2,860,000  28.40  28.6  28.60  28.60 
02/03/2023 28.40  28.40  28.40  0.10 (0.35 %)    200  5,680,000  200,000  5,940,000,000  28.30  28.40  28.40  28.40 
01/03/2023 28.10  28.10  28.10  0.10 (0.36 %)    200  5,650,000  28.00  28.4  28.40  28.10 
28/02/2023 28.00  28.00  28.00  0.00 (0.00 %)    28.00  28.00  28.00  28.00 
27/02/2023 28.50  28.50  28.50  -0.50 (-1.72 %)    400  11,200,000  200,000  5,960,000,000  29.00  26.1  28.90  26.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.