TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK BTP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
31/03/2011 Mua 1,200,000 44,980  3.75%  1,200,000  100.00%      01/04/2011 
30/03/2011 Mua 1,200,000 52,310  4.36%  1,155,020  96.25%  44,980  3.75%  01/04/2011 
29/03/2011 Mua 1,200,000 52,590  4.38%  1,102,710  91.89%  97,290  8.11%  01/04/2011 
28/03/2011 Mua 1,200,000 3,970  0.33%  1,050,120  87.51%  149,880  12.49%  01/04/2011 
25/03/2011 Mua 1,200,000 37,140  3.10%  1,046,150  87.18%  153,850  12.82%  01/04/2011 
23/03/2011 Mua 1,200,000 14,790  1.23%  974,680  81.22%  225,320  18.78%  01/04/2011 
22/03/2011 Mua 1,200,000 21,100  1.76%  959,890  79.99%  240,110  20.01%  01/04/2011 
21/03/2011 Mua 1,200,000 10,470  0.87%  938,790  78.23%  261,210  21.77%  01/04/2011 
18/03/2011 Mua 1,200,000 12,040  1.00%  928,320  77.36%  271,680  22.64%  01/04/2011 
17/03/2011 Mua 1,200,000 59,700  4.98%  916,280  76.36%  283,720  23.64%  01/04/2011 
16/03/2011 Mua 1,200,000 52,650  4.39%  856,580  71.38%  343,420  28.62%  01/04/2011 
14/03/2011 Mua 1,200,000 35,900  2.99%  803,930  66.99%  396,070  33.01%  01/04/2011 
11/03/2011 Mua 1,200,000 7,890  0.66%  768,030  64.00%  431,970  36.00%  01/04/2011 
10/03/2011 Mua 1,200,000 6,390  0.53%  760,140  63.35%  439,860  36.66%  01/04/2011 
09/03/2011 Mua 1,200,000 19,900  1.66%  753,750  62.81%  446,250  37.19%  01/04/2011 
07/03/2011 Mua 1,200,000 33,400  2.78%  733,850  61.15%  466,150  38.85%  01/04/2011 
04/03/2011 Mua 1,200,000 25,310  2.11%  700,450  58.37%  499,550  41.63%  01/04/2011 
03/03/2011 Mua 1,200,000 41,660  3.47%  675,140  56.26%  524,860  43.74%  01/04/2011 
02/03/2011 Mua 1,200,000 59,700  4.98%  633,480  52.79%  566,520  47.21%  01/04/2011 
01/03/2011 Mua 1,200,000 49,360  4.11%  573,780  47.82%  626,220  52.19%  01/04/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.