MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK AVF - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
AVF Nguyễn Anh Đĩnh       1,537,500          800,000    17/06/2022  2,337,500  5.39  
AVF Lê Văn Lợi       7,450,950            1,790,000  03/06/2015  5,660,950  13.06  
AVF CTCP Thủy sản BA       2,549,910          1,790,000    03/06/2015  4,339,910  10.01  
AVF Nguyễn Thị Phương Song       2,283,930            1,500,000  01/06/2015  783,930  1.81  
AVF Lê Văn Lợi       6,942,570          508,380    26/05/2015  7,450,950  17.19  
AVF Nguyễn Thị Phương Song       2,133,930          150,000    26/05/2015  2,283,930  5.27  
AVF CTCP Thủy sản BA       2,119,910          430,000    25/05/2015  2,549,910  5.88  
AVF Lê Văn Lợi       4,842,570          2,100,000    22/05/2015  6,942,570  16.02  
AVF Lê Văn Lợi       4,555,000          287,570    21/05/2015  4,842,570  11.17  
AVF Lê Văn Lợi       4,255,000          300,000    20/05/2015  4,555,000  10.51  
AVF Lê Văn Lợi       2,130,900          1,100,000    18/05/2015  3,230,900  7.46  
AVF Nguyễn Quang Huy Con  Nguyễn Thị Huyền  Kế toán trưởng  6,008    6,000  28/07/2014  26/08/2014    6,000  26/08/2014  0.00  
AVF Trần Lê Đức Thịnh Phó Tổng GĐ      105,100    35,100  15/07/2014  30/07/2014    35,100  16/07/2014  70,000  0.16  
AVF Nguyễn Quang Huy Con  Nguyễn Thị Huyền  Kế toán trưởng  8,508    2,500  11/07/2014  07/08/2014    2,500  23/07/2014  6,008  0.01  
AVF Lưu Bách Thảo Chủ tịch HĐQT      1,732,510    1,732,510  08/07/2014  06/08/2014    1,732,510  09/07/2014    0.00  
AVF Nguyễn Thị Mỹ Dung Em  Nguyễn Quốc Tín  Thành viên HĐQT  19,351    19,351  20/06/2014  18/07/2014    19,000  30/06/2014  351  0.00  
AVF Lưu Bách Thảo Chủ tịch HĐQT      2,052,510    450,000  20/05/2014  18/06/2014    320,000  26/05/2014  1,732,510  4.00  
AVF Far East Ventures LLC       2,400,000    2,400,000  08/05/2014  06/06/2014    2,400,000  15/05/2014    0.00  
AVF Lưu Bách Thảo Chủ tịch HĐQT      3,000,000    1,000,000  23/04/2014  22/05/2014    947,490  29/04/2014  2,052,510  4.74  
AVF Nguyễn Thị Thanh Giang Thành viên HĐQT      508,045    254,000  14/03/2014  13/04/2014    254,000  18/03/2014  254,045  0.59  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.