TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK AAT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 96,300,000  10.7 (0.00 %)    96,300,000  31,825,782   
22/09/2022 9,000  96,300,000  10.7 (-1.83 %)    9,000  96,300,000  31,825,782   
21/09/2022 -3,300,000  10.85 (-1.36 %)    3,300,000  31,834,782   
20/09/2022 -3,300,000  11 (3.77 %)    3,300,000  31,834,782   
19/09/2022 -3,300,000  10.6 (-7.02 %)    3,300,000  31,834,782   
16/09/2022 -3,300,000  11.35 (-0.44 %)    3,300,000  31,834,782   
15/09/2022 -3,300,000  11.4 (3.64 %)    3,300,000  31,834,782   
14/09/2022 -3,300,000  11 (-1.79 %)    3,300,000  31,834,782   
13/09/2022 -3,300,000  11.15 (-0.45 %)    3,300,000  31,834,482   
12/09/2022 -3,300,000  11.2 (1.82 %)    3,300,000  31,834,482   
09/09/2022 -300  -3,300,000  11 (-1.79 %)    300  3,300,000  31,834,482   
08/09/2022 -4,580,000  11.15 (-2.19 %)    3,435,000  8,015,000  31,833,782   
07/09/2022 -4,580,000  11.4 (-0.87 %)    3,435,000  8,015,000  31,833,782   
06/09/2022 -400  -4,580,000  11.45 (-1.29 %)    300  3,435,000  700  8,015,000  31,833,782   
05/09/2022 -38,860,000  11.55 (-1.28 %)    38,860,000  31,834,082   
31/08/2022 2,350,000  11.65 (-1.27 %)    2,350,000  31,834,082   
30/08/2022 200  2,350,000  11.75 (-0.42 %)    200  2,350,000  31,832,682   
29/08/2022 500  5,900,000  11.8 (-3.28 %)    500  5,900,000  31,832,882  0.11% 
26/08/2022 -1,400  -17,080,000  12.2 (-2.40 %)    1,400  17,080,000  31,833,382  0.11% 
25/08/2022 17,150,000  12.5 (-1.57 %)    17,150,000  31,833,382  0.11% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.