MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/03/2024, 00:00
XDH

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dưng Dân dụng Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: XDH 17.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
XDH:26.03.2024, ngày GDKHQ tham du· Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XDH của CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: 292 ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Đề xuất mức thù lao năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023, dự kiến mức cổ tức năm 2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
XDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
XDH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
XDH:26.03.2024, ngày GDKHQ tham du· Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
XDH: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ
XDH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
XDH: Ông Phương Kim Thảo - Ủy viên HĐQT đã mua 15.000 cổ phiếu
XDH: Ông Phương Kim Thảo - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 15.000 cổ phiếu
XDH: 29.9.2023, giao dịch 2.456.915 cổ phiếu ĐKGD bổ sung
XDH: ĐKGD bổ sung 2.456.915 cổ phiếu
XDH: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy-Phó phòng Kế toán Tài vụ phụ trách chung
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.