MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/03/2024, 00:00
WTC

 CTCP Vận tải thủy - Vinacomin (UpCOM)

Giá hiện tại: WTC 12.7 -0.1(-0.78%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
WTC: 26.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2024 (Thứ sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin (ô số 16, B17, Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua bầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029);
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua thanh toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 và phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024;
+ Thông qua một số Hợp đồng mua bán, dịch vụ vận chuyển, vay và cho vay năm 2024;
+ Một số nội dung khác.

 

Theo HNX

Các tin khác
WTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
WTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
WTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
WTC: 26.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
WTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024
WTC: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2023
WTC: 18.10.2023, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
WTC: Đơn từ nhiệm Trưởng BKS của bà Bạch Thị Thu Huyền
WTC: 4.10.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
WTC: Ông Nguyễn Hoàng Quân - người phụ trách quản trị chưa bán 10.000 cổ phiếu (đính chính)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.