MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/06/2023, 00:00
VCP

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VCP 20.2 -0.1(-0.49%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCP: Ông Vũ Hà Nam đã mua 826.000 CP, trở thành CĐL từ 19/06/2023

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Hà Nam
- Mã chứng khoán: VCP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 4.020.170 CP (tỷ lệ 4,8%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 826.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.846.170 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,78%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/06/2023.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
VCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VCP: Bầu ông Vũ Ngọc Tú giữ chức Chủ tịch HDDQT
VCP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 trước và sau kiểm toán
VCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VCP: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm trước
VCP: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
VCP: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VCP: Cổ đông lớn Vũ Hà Nam đã mua 1.530.000 cổ phiếu
VCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VCP: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.