MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NCPCông ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả nằm tại khu vực Cầu 20, Phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam do Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam(TKV), Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) và các công ty than trên địa bàn thị xã Cẩm Phả làm Chủ đầu tư. Tổng công suất của nhà máy là 600 MW và sản lượng điện năng hàng năm là 3,68 tỷ KWh.

Nhà máy có 2 tổ máy với 4 lò hơi có công suất 150 MW/lò theo công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn (CFB) đốt than và sử dụng nước biển làm nước làm mát. Nhà máy sử dụng phương pháp đốt đá vôi cùng với than để khử khí lưu huỳnh và sử dụng hệ thống lọc bụi tĩnh điện để kiểm soát khí thải theo yêu cầu của về quản lý môi trường. Hệ thống kênh dẫn nước tuần hoàn của Nhà máy là hệ thống kênh hở, có chiều dài trên 300 mét ra bên ngoài Vịnh Bái Tử Long để lấy nước làm mát cho các tổ máy và xả trở lại Vịnh sau khi đã được đưa qua xử lý.

Nguyên liệu đầu vào là than cám 6 (theo TCVN) và than bùn được cung cấp bởi các công ty khai thác than trên khu vực thị xã Cẩm Phả qua Nhà máy sàng tuyển của Công ty tuyển than Cửa Ông. Hệ thống đầu nối với hệ thống điện quốc gia bằng 2 cấp điện áp là 220 KV và 110 KV nhằm cung cấp điện cho khu vực tam giác kinh tế Hà Nội-Quảng Ninh-Hải Phòng và quốc gia.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Quá trình hình thành và phát triển

 • Tháng 04 năm 2006 Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1 được Công ty bắt đầu khởi công xây dựng và đ đi vào vận hành và phát điện thương mại từ tháng 08 năm 2010;
 • Tháng 12 năm 2007 Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2 được Công ty bắt đầu khởi công xây dựng và bắt đầu đi vào vận hành và phát điện thương mại từ tháng 05 năm 2011;
 • Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả được chuyển thành công ty con trực thuộc Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin và là đơn vị hạch toán độc lập theo Quyết định số 3153/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam;
 • Ngày 01/10/2010 Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin theo Quyết định số 807/ĐLTKV-TCLĐTL ngày 01/10/2010 của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin;
 • Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin chính thức tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam theo văn bản hướng dẫn số 5742 ngày 29/06/2012 của Bộ Công Thương. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin trực tiếp nộp bản chào giá bán điện với Công ty mua bán điện (EPTC) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
 • Ngày 22/04/2010, theo Công văn số 1122/UBCK-QLPH, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả Vinacomin được chấp thuận là công ty đại chúng.
 • Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - Vinacomin ra Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ và thay dổi tên Công ty. Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Công ty đổi thành Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - TKV theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần 6) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp với vốn điều lệ đăng ký là 2.179.900.000.000 đồng, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, vốn điều lệ thực góp tại 31/12/2016 của Công ty lả 1.969.806.220.000 đồng, nguyên nhân có sự chênh lệch này là cổ đông Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin hiện chưa góp đủ vốn theo điều lệ của Công ty, cổ đông Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin hiện nay là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và toàn bộ vốn góp của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin là do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cấp.
 • Ngày 06 tháng 01 năm 2016, Công ty đưọ-c Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chửng Khoán số 01/2016/GCNCP- VSD-1, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 196.980.622 cổ phiểu. Ngày 24 tháng 08 năm 2016 Công ty đăng ký thay đổi lần thứ nhất thay đổi tên chứng khoán thảnh “Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - TKV.

Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty


Ngành nghề kinh doanh chính
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 • Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống Quốc Gia

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Trung Thực

Ông Nguyễn Trung Thực

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trung Thực

Ông Nguyễn Trung Thực

Tổng Giám đốc

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

 • Doanh thu
  4,984.22 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  N/A
 • Lợi nhuận sau thuế
  8.9 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.