MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 22/04/2024, 00:00
TVC

 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX)

Giá hiện tại: TVC 10.1 +0.2(+2.02%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TVC: 26.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/06/2024 (hình thức họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội (Hình thức họp: trực tuyến và/hoặc trực tuyến, hình thức họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp)
          - Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
+ Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật (nếu có).

 

Theo HNX

Các tin khác
TVC: Thay đổi giấy ĐKKD do đổi người đại diện pháp luật
TVC: Ông Chu Văn Tường làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán từ 18.6.2024
TVC: Bà Nguyễn Thị Hằng-Chủ tịch HĐQT làm người đại diện pháp luật từ 14.6.2024
TVC: Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2024
TVC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
TVB: CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đăng ký mua 3.500.000 cp
TVB: CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã mua 3.200.000 cp
TVC: Thực hiện giao dịch lớn
TVC: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Phạm Thanh Hoa
TVB: CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đăng ký mua 3.200.000 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.