MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/03/2024, 00:00
TIS

 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (UpCOM)

Giá hiện tại: TIS 4.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TIS: 18.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIS của CTCP Gang thép Thái Nguyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: a) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty; phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.
b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
          - Nội dung họp: c) Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:
+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
+ Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng;
+ Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty năm 2024 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
+ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
+ Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 3, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
          - Thời gian họp: Ngày 19 tháng 4 năm 2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
TIS: NQ HĐQT về việc ký hợp đồng mua phôi thép của CTCP Thương mại Thái Hưng để phục vụ sản xuất
TIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v mua phôi thép của CTCP Thương mại Thái Hưng
TIS: Bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng giữ chức Trưởng BKS
TIS: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
TIS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
'Anh cả' ngành thép từng thua lỗ triền miên, bất ngờ đạt 50% chỉ tiêu lợi nhuận sau quý I/2024
TIS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TIS: Bản án của TAND TP. Thái Nguyên v.v tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nam
TIS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TIS: Quyết định về việc duy trì diện cảnh báo và Thông báo về trạng thái chứng khoán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.