MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 29/08/2023, 00:00
SDN

 Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (HNX)

Giá hiện tại: SDN 30.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SDN: 5.9.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.700 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 1:1)

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDN của CTCP Sơn Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sơn Đồng Nai tại địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 20/09/2023 hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Đối với trường hợp cổ đông nhận tiền mặt, khi cổ đông đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản chính) để đối chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
           - Nội dung: - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận (119 x 1)/1= 119 cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).
           - Nội dung: - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại địa chỉ Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi làm thủ tục.
 
 

Theo HNX

Các tin khác
SDN: Đào Đình Đề - Ủy viên HĐQT - đã bán 7.000 CP
SDN: 11.03.2024, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
SDN: NĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
SDN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông quan Kết quả kinh doanh năm 2023
SDN: Kế hoạch Kinh doanh năm 2024
SDN: Đào Đình Đề - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10.000 CP
SDV: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng với các bên liên quan
SDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan
SZE: Nghị quyết HĐQT thông qua ký hợp đồng với các đối tác
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.