MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 13/10/2022, 15:59
SB1

 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (UpCOM)

Giá hiện tại: SB1 7.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SB1: Ông Hoàng Lâm Hòa-Ủy viên HĐQT đăng ký bán 10.400 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Lâm Hòa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: SB1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.400 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/10/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2022

Theo HNX

Các tin khác
SB1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
SB1: Bổ nhiệm ông Đặng An Hải giữ chức Giám đốc từ 01/09/2023
SB1: 14.8.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
SB1: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
SB1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
SB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
SB1: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SB1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SB1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngô Anh giữ chức Phụ trách quản trị từ 15/03/2023
SB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.