MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 31/01/2023, 15:11
SB1

 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (UpCOM)

Giá hiện tại: SB1 7.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SB1: 9.2.2023, ngày GDKHQ Tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 - năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 - năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty và kết nối trực tuyến với cổ đông thông qua hình thức dự họp trực tuyến
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SB1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
SB1: Bổ nhiệm ông Đặng An Hải giữ chức Giám đốc từ 01/09/2023
SB1: 14.8.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
SB1: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
SB1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
SB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
SB1: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SB1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SB1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngô Anh giữ chức Phụ trách quản trị từ 15/03/2023
SB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.