MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 12/04/2023, 13:46
QHD

 Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Giá hiện tại: QHD 37.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
QHD: 13.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHD của CTCP Que hàn điện Việt Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28 tháng 04 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
+ Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung);
+ Thông qua Quy chế quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung);
+ Thông qua Quy chế hoạt động của ban kiểm soát;
+ Thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
QHD: Nghị quyết HĐQT vay vốn 60 tỷ đồng tại Vietinbank Thành An
QHD: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: Báo cáo thường niên 2023
QHD: 9.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: 10.4.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: Nghị quyết HĐQT đổi ngày chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: Giải trình biến động lợi nhuận tại BCTC năm 2023
QHD: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.