MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/03/2024, 00:00
QHD

 Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Giá hiện tại: QHD 37.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
QHD: 9.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHD của CTCP Que hàn điện Việt Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội
          - Nội dung họp:
+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
+ Quyết định những vấn đề khác thuộc về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

 

Theo HNX

Các tin khác
QHD: Nghị quyết HĐQT vay vốn 60 tỷ đồng tại Vietinbank Thành An
QHD: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: Báo cáo thường niên 2023
QHD: 9.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: 10.4.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: Nghị quyết HĐQT đổi ngày chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QHD: Giải trình biến động lợi nhuận tại BCTC năm 2023
QHD: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.