MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 11/03/2024, 00:00
PVC

 Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX)

Giá hiện tại: PVC 16.0 +0.3(+1.91%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PVC: 26.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVC của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024 (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp)
          - Nội dung họp: Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong trong thông báo mời họp)

Theo HNX

Các tin khác
PVC: Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Công ty TNHH PVChem-CS
PVC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
PVC: Báo cáo thường niên 2023
PVC: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PVC: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PVC: Báo cáo kết quả điều chỉnh hồi tố và giải trình chênh lệch LNST BCTC năm 2023 đã kiểm toán
PVC: Tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2023 lần thứ 1
PVC: 26.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PVC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PVC: Ngày 11/03/2024, giao dịch 21.195.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.